>Kan du bidra til å samle inn knott?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kan du bidra til å samle inn knott?

Publisert: 03.06.2021

Årets tunefluesesong nærmer seg. Vi trenger frivillige til å samle inn knott gjennom månedene juni, juli og august.

Årets tunefluesesong nærmer seg, og i den forbindelse skal alle deltakerkommunene i tuneflueprosjektet samle inn knott til artsbestemmelse gjennom DNA-sekvensering. Vi trenger derfor frivillige, lokale ildsjeler som kan samle inn knott gjennom månedene juni, juli og august. Sarpsborg kommune skal samle inn 10 knott som har bitt hund og 10 knott som har bitt mennesker gjennom hver måned. Det betyr altså tilsammen 20 knott (10+10) i juni, 20 (10+10) knott i juli, 20 (10+10) knott i august.

Du kan selv bidra med det antall knott du ønsker og klarer.

Hensikten med denne innsamlingen er at vi vil kartlegge om knotten faktisk er tuneflue, og når og hvor de ulike knottartene finnes.

Knotten må ha bitt

Vi ønsker å spørre om nettopp du vil bidra med å samle inn knott. Det er avgjørende at knotten må ha gjennomført bittet eller har begynt å suge blod. Se prosedyre for innsamling og oppbevaring nederst i denne saken. Dersom du ikke eier hund, er det naturligvis ikke påkrevd at du avliver knott fra andres hunder.

Gi tilbakemelding til Sunniva Sunde sues@sarpsborg.com hos miljø og landbruk dersom du ønsker å delta i innsamlingen.

Slik samler du inn

Prosedyre for å samle inn knott til artsbestemmelse i 2021:

  • Knott samles inn enkeltvis etter at knotten påviselig har bitt menneske eller hund. Det er avgjørende at knotten må ha gjennomført bittet eller har begynt å suge blod.
  • Knotten avlives ved et lett slag og knotten legges i et papirark som brettes.
  • Det er viktig at knotten i brettet ark tørker i cirka to døgn før arket med denne ene knotten legges i en åpen konvolutt og oppbevares tørt. Kun ett individ per ark.
  • Knotten, arket eller konvolutten skal ikke legges i plastpose. Konvoluttene skal oppbevares luftig, og for eksempel ikke mellom to bøker i bokhylla.

Samlet leveranse av knott kan gis til kontaktpersoner på Team miljø og landbruk etter at innsamlingsperioden er over. På konvolutten oppgir du:

  • Dato.
  • Sted.
  • Kommune.
  • Hund eller menneske.
  • Bittsted for menneske: Hode/hals-armer-kropp-ben.
  • Terreng: Skog-hage-jorde-tettbygd strøk.

Konvolutten kan du sende til:

Sarpsborg kommune
Postboks 237
1702 Sarpsborg

Merk konvolutten med Team miljø og landbruk, tuneflueprosjektet.

Eller du kan levere i postkassen til Sarpsborg rådhus ved hovedgangen i Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg.

Kontaktperson: Sunniva Eide Sunde, tlf. 476 92 944.