>Kemneren er historie i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kemneren er historie i Sarpsborg

Publisert: 28.10.2020

1. november er kemneren historie i Sarpsborg kommune, og i alle landets øvrige kommuner. Skatteoppkrevingen blir da flyttet fra kommunen til staten. Her får du informasjon om hva endringen betyr for deg som innbygger og næringsdrivende.

Det er Stortinget som 13. desember 2019 vedtok å legge ned de 227 kommunale kemnerkontorene i landet, og overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Endringen skjer 1. november 2020.

Kemneren i Sarpsborg har hatt ansvar og myndighet til å drive innkreving av skatter og avgifter i kommunen. I tillegg har de hatt ansvar for fakturering og innkreving av kommunale krav.
For de næringsdrivende i kommunen har kemnerkontoret også hatt ansvar for arbeidsgiverkontroll knyttet til lønnsområdet.

Når skatteoppkrevingen flyttes fra kommune til stat, vil Sarpsborg kommune miste 13 kommunalt ansatte. Alle blir imidlertid videreført i tilsvarende stillinger i Skatteetaten.

Kommunale krav fortsetter

Selv om Sarpsborg kommune vil miste 13 ansatte ved statliggjøringen, tilføres lokalsamfunnet Sarpsborg nye arbeidsplasser. 12 av de 13 nevnte som går fra kommunen til staten vil nemlig få sin nye arbeidsplass ved skattekontoret på Grålum. Dit kommer også 36 personer fra andre kommuner.

De ansatte som i dag jobber i team kommunale krav, 10 personer, skal fortsette i kommunen.
Kommunen vil få videreført sin særnamskompetanse, som betyr at kommunen vil fortsette sin innkreving av kommunale krav på samme måte som tidligere.

Hvem skal du nå kontakte?

Hva skal du gjøre dersom du ønsker å komme i kontakt med det tidligere kemnerkontoret?

Skatteetaten jobber nasjonalt, med lokale kontor. Kontorene for Øst-Norge i gamle Østfold, finnes på Grålum, i Askim og Moss.

 • Innbyggere/skatteytere med spørsmål om skatter og avgifter skal kontakte Skatteetaten på telefon 800 800 00, eller via deres nettsider www.skatteetaten.no/kontakt
  - Dette gjelder om du for eksempel;
  • Har fått restskatt
  • Har spørsmål om skatt tilgode eller skatteoppgjøret 
  • Vil søke om en betalingsavtale eller har andre problemer med å betale
  • Trenger kontonummer eller KID for å betale
  • Ønsker å endre kontonummeret ditt for å ta i mot penger 

 • Næringsdrivende med spørsmål om regelverk på skatt og avgift innen lønnsområdet skal også kontakte Skatteetaten på telefon 800 800 00, eller via deres nettsider www.skatteetaten.no/kontakt

 • Innbyggere med spørsmål knyttet til fakturering og innkreving av kommunale krav (som for eksempel eiendomsskatt, barnehage, SFO, renovasjon og husleie) skal kontakte team regnskap og fakturering i Sarpsborg kommune. Det kan gjøres på telefon 69 10 84 05. (Åpningstid fra kl. 09.00 – 15.30 fra 1.september til 1.mai, og kl. 09.00 - 15.00 fra 1.mai til 1.september). 
  Team regnskap og fakturering har kontorer i Sarpsborg rådhus.

 • Innbyggere med spørsmål knyttet til vedtak om sykehjemsplass skal kontakte virksomhet forvaltning og utvikling – team samordna tjenester. Ring servicetorget (69 10 80 00) for å bli satt i kontakt med rett person.

Se også mer informasjon om kommunal inkasso og hvilke muligheter du har om du skal betale et inkassokrav her:

Inkasso og betalingsmuligheter

KOMMUNAL INKASSO 
Hvis du ikke betaler et inkassovarsel innen fristen, kan kravet bli sendt til innfordring.
Vi krever inn ubetalte krav for Sarpsborg kommune, går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet videre til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.

Vi krever inn ubetalte krav for:

 • Kommunale eiendomsgebyr
 • Kommunale barnehager
 • SFO
 • Bibliotek
 • Kulturskolen
 • Opphold på sykehjem
 • Egenandel hjemmetjenester
 • Husleie
 • Kommunale idrettsanlegg
 • Gatedalen miljøanlegg
 • Andre fakturakrav fra kommunen 

Slik kan du betale et inkassokrav fra Sarpsborg kommune.

Har du ikke giroen tilgjengelig, kan du betale slik:

 • Betal til kontonummer: 1506 05 84041

Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket saksnummer betalingen gjelder, evt fullt navn og fødselsnr.

På sarpsborg.com Min side finner du dine fakturaer. Her kan du:

 • se saldo for alle dine fakturaer

 

HVIS DU IKKE KAN BETALE INNEN BETALINGSFRISTEN
Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling.

 

HVIS DU IKKE BETALER
Dersom du ikke betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Mener du kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, sender vi saken til behandling i forliksrådet for å få avgjort om kravet er riktig.

Hvis du ikke har sendt oss en skriftlig klage innen fristen, eller vi har fått medhold i forliksrådet, sender vi en begjæring om utlegg til Namsmannen hvis vi tror vi kan få dekket kravet. Dette kan medføre:

 • utleggstrekk i lønn/trygd
 • pant i bil
 • pant i bolig