>Skal sikre deler av strømforbruket til avtalt pris

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skal sikre deler av strømforbruket til avtalt pris

Publisert: 13.04.2023

Nå som det har vært stor variasjon i strømprisene mener kommunedirektøren at kommunen skal inngå sikringspris for deler av strømforbruket. 60 prosent av kommunens forbruk vil fortsatt være til spotpris.

Dette støttet bystyret da saken var til behandling 13. april.

Ved behandling av handlingsplan 2023-2026 vedtok bystyret at kommunedirektøren skulle legge fram en strategi for kjøp av elektrisk energi. I saken skal det vurderes om kommunen skal sikre seg mot svingninger gjennom sikringspris på hele eller deler av strømutgiftene.

Vil bruke konsesjonskraften selv

Eiere av vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Som følge av dette har Sarpsborg kommune i dag om lag et volum på 9,7GWh konsesjonskraft, som kommunen tidligere har solgt videre.

GWh – En gigawattime er en million kilowattimer.

Kommunedirektøren mener at denne kraften tas ut i egne bygg. Med dette sikres 20 prosent av strømutgiftene.

I tillegg foreslo kommunedirektøren at kommunen skal sikre ytterligere 20 prosent av kraftbehovet. Til sammen gir dette en forutsigbarhet på inntil 40 prosent av forbruket, noe om er litt mindre enn det kraftleverandøren anbefalte, men høyere enn det kommunen har sikret tidligere år.

Kommunedirektøren mener at kommunen tåler noen svingninger i prisene, men vil sikre for deler av forbruket, for at kommunen skal kunne håndtere en økning i energiprisene

Begrenset risiko

På samme måte som at flytende rente normalt vil være det gunstigste over tid, vil kjøp av energi til uten sikringspriss normalt også være det gunstigste over tid.

Kommunedirektøren mener det har vært en klok strategi for kommunen å gå over til mer flytende rente. Tåler man svingningene, blir det på sikt være det billigste alternativet. Det har samtidig vært viktig å kombinere dette med oppbygging av fondsmidler for å kunne håndtere et høyere rentenivå.

Kommunedirektøren ser det som viktig for kommunen å ha lavest mulig energipriser over tid. Samtidig er det ikke er bygd opp fondsmidler for å håndtere økte energipriser. Kommunedirektøren mener derfor at kommunen bør sikre seg mot økte energipriser i større grad enn hva som er strategien for renter.

Sikring av energipris innebærer at risikoen for endring i energiprisene overføres til andre, og kommunen vil måtte betale noe for at andre skal ta denne risikoen. Det er altså snakk om en form for forsikring, og en avveining av ønskene om lavest mulig pris og begrenset risiko.

Bystyret støttet formannskapets innstilling, som var det samme som kommunedirektørens forslag. 

Strategi for innkjøp av energi innarbeides i kommunens økonomireglement i løpet av 2024, og det gjøres da en ny vurdering av strategien.

Se bystyret i opptak her.

Les saksdokumentene til bystyret her