Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommunen hjelper næringslivet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunen hjelper næringslivet

30.03.2020

Sarpsborg kommune foreslår å yte ekstra hjelp til det lokale næringslivet for å bøte på noen av skadene som korona-pandemien forårsaker.

Til formannskapets møte førstkommende torsdag ligger det forslag om en rekke nye tiltak for næringslivet i Sarpsborg. Tiltakene er samordnet med andre kommuner for å hindre uheldig konkurranse kommunene imellom.

I forrige uke fortalte ordfører Sindre Martinsen-Evje at det blir bevilget fem millioner kroner ekstra til vedlikehold av kommunale eiendommer. På denne måten opprettholdes aktivitet i lokal byggebransje samtidig som arbeid kan utføres med skoler, barnehager og andre kommunale bygg er stengt.

Flere tiltak

Nå lanseres flere tiltak etter innspill fra næringslivsorganisasjoner i Søndre Viken. Hvis forslaget blir vedtatt i formannskapet på torsdag, innebærer dette blant annet at:

  • Sarpsborg kommune støtter iSarpsborg med kr 100 000,- til arrangementer i sentrum i 2020.
  • Sarpsborg kommune støtter Sarpsborg næringsforening med kr 100 000,- til prosjekt som skal bidra til å skape et gründermiljø i Sarpsborg.  
  • Sarpsborg kommune støtter iSarpsborg og Sarpsborg næringsforening med kr 100 000,- til kurs og kompetansetiltak for lokale virksomheter.
  • Sarpsborg kommune fakturer ikke gårdeiere for felleskostnader for gågata i 2020.
  • Kommunedirektøren gis fullmakt til å tilby leie av torg, gågate og Kulås Amfi gratis ut 2020.
  • Sarpsborg kommune dekker det faktiske tapet for leverandører av transporttjenester til skole- og helseformål i perioden der skolene er stengt. Det forutsettes at fylkeskommunen refunderer 50 prosent av kostnadene. Kommunens kostnader til dette skal være innenfor en ramme på 225.000 kroner.
  • Kommunens investeringsbudsjett gjennomgås med sikte på rett prioritering og rask framdrift, som også tar hensyn til ønsket om å stimulere næringslivet.

Samarbeider

Ordfører Sindre Martinsen-Evje sier at dette er et godt samarbeid mellom kommunen, iSarpsborg og Sarpsborg næringsforening. -Dette viser at også når det kommer en krise, så står vi sammen og gjør det vi kan for et hardt prøvet nærings- og kulturliv. Jeg vil også berømme kommunedirektøren og hennes stab som har snudd seg rundt, og på rekordtid kommet fram til en tiltakspakke som jeg har stor tro på. Nå håper jeg på et enstemmig vedtak i formannskapet for denne saken.

-Avgjørende for oss

Mariann Karlsen, daglig leder i Sarpsborg Næringsforening, sier dette: -Liv og helse er det viktigste nå, men det er også avgjørende at vi hjelper næringslivet slik at flest mulig kan overleve og ha drift og arbeidsplasser også etter koronakrisen. De største og viktigste tiltakene for næringslivet må komme fra regjeringen, og gjelder tiltak knyttet til sykepenger, permitteringsregler, arbeidsgiveravgift med mer. Likevel er det mye kommunen kan gjøre, og vi opplever at Sarpsborg kommune er løsningsorienterte for å finne tiltak som kan hjelpe det lokale næringslivet. 

Bente Jæger i iSarpsborg sier: -Det er et godt samarbeid mellom næringsforeningen, isarpsborg og kommunen. Det gjør at vi kan jobbe effektivt og fordele oppgaver i en krevende tid. Takk til ordføreren som sammen med sitt team leder støtt og takk til kommunedirektøren for forslag til en god tiltakspakke. Liv og helse er i fokus hos alle næringsdrivende, og vi samarbeider om å skape noe omsetning i en veldig tøff tid. Vi har som mål å styrke bedriftene i Sarpsborg, og kommune kan med sine tiltaks forslag bidra mye til denne jobben, slik at vi også kan bli attraktive i  hele regionen vår.