>Kure skal gi råd til Nasjonalbiblioteket

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kure skal gi råd til Nasjonalbiblioteket

23.01.2020

Anette Kure er blant de 15 biblioteklederne i landet som skal gi råd til Nasjonalbiblioteket om ny strategi.

Nasjonal bibliotekstrategi skal gjennomføres mellom 2020 – 2023, og strategisk råd skal rådgi Nasjonalbiblioteket i arbeidet. Nasjonalbiblioteket er et norsk bibliotek som «bevarer fortiden for fremtiden» gjennom en nasjonal kultur- og kunnskapsbase.

Gjev utnevnelse

Rådet består av 15 bibliotekledere utnevnt av nasjonalbibliotekaren. Rådet skal bidra til at Nasjonalbiblioteket fører en god, regelmessig og samordnet dialog med bibliotekene i strategiperioden.

- Jeg er opptatt av bibliotekenes rolle som arena for folkeopplysning, kulturopplevelser, dannelse og demokratibygging. Jeg ble begeistret når denne nye nasjonale strategien ble lagt frem høsten 2019. Her er det mange gode og etterlengtede tiltak for hele biblioteksektoren. Nasjonalbiblioteket, sammen med bibliotekene rundt i landet, viste med den forrige strategien at det er stor gjennomføringskraft og vilje til å utvikle tjenestetilbudet i norske bibliotek. Derfor anser jeg det som en ære å bli utnevnt, og få mulighet til å bidra til gjennomføringen av denne strategien med råd og innspill, sier Anette Kure, biblioteksjef i Sarpsborg kommune.

- Jeg er som sagt opptatt av bibliotekutvikling, både lokalt og nasjonalt, og ønsker å bidra og påvirke slik at bibliotekene i Norge skal fortsette å være relevante for innbyggerne, og bidra til god samfunnsutvikling i lokalmiljøene. Det blir veldig interessant å jobbe sammen med andre svært dyktige og inspirerende bibliotekledere. Ekstra utbytterikt regner jeg med at det blir med tanke på at vi samtidig skal bygge nytt bibliotek her i Sarpsborg. Jeg håper å bli inspirert og å lære masse som kan hjelpe oss å få et best mulig Sarpsborg bibliotek, særlig med tanke på tjenestene vi skal tilby. For Nasjonalbiblioteket er det viktig å ha en tett dialog med bibliotekfeltet. Min bakgrunn med erfaring fra ulike bibliotektyper, og mitt brede nettverk i bibliotek- og litteraturfeltet i Norge er nok en grunn til utnevnelsen.

Her er alle 15 medlemmene

Rådet består av følgende medlemmer:

Anette Kure, Sarpsborg

Anna Løken, Høgskolen i Innlandet

Anne Torill Stensberg, Stavanger

Bodil B. Breivikås, Verdal

Heidi Hovemoen, Viken

Henriette Stolz, Skien

Hildegunn Hestnes, Trøndelag

Johanne Raade, UIT, Norges arktiske universitet

Jorun Systad, Sunnfjord

Knut Skansen, Oslo

Per Olav Sanner, Hamar

Randi Lundvall, Gjerstad

Rune Stordahl, Farsund

Siri Tidemann Naalsund, Asker

Sonja Kristin Granaas, Alta