>Kvalitetsmelding om barnehage 2022

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kvalitetsmelding om barnehage 2022

Publisert: 11.05.2023

Høy kvalitet på barnehagetilbudet er viktig for at alle barn skal få en god barndom. Tilbudet skal være helsefremmende, forebyggende og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Kvalitetsmeldingen gir informasjon om tilstand og status for barnehagesektoren 2022. I tillegg til et «her og nå»-bilde, legger den også føringer for det videre arbeidet og peker på tiltak som skal gjennomføres i 2023.

Se kvalitetsmeldingen for barnehage for 2022 her.

Innstillingen fra Utvalg for kultur og oppvekst, ble vedtatt uten debatt:

  1. Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg tas til orientering.
  2. Kvalitetsmeldingen benyttes i arbeidet med kvalitetsutvikling innenfor kommuneområdet og i den enkelte virksomhet og barnehage.
  3. Kommunedirektøren vurderer om kvalitetsmeldingen for 2023 kan beskrive utvikling i vold og trusler mot ansatte.