>Meddommer

Innhold

Illustrasjon meddommer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Meddommer

Publisert: 25.01.2024

Hvert fjerde år rekrutterer kommunen nye meddommere. Søknadsfristen har nå gått ut og neste mulighet for å søke er i 2028.

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Meddommere har en viktig funksjon når domstolene behandler og avgjør rettssaker. Kommunen har oppgaven med å velge meddommere. 

Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Meddommerne blir innkalt 1-3 ganger i året. De fleste rettssaker varer 1-3 dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Meddommere som blir trukket i lønn av arbeidsgiveren, får dette dekket. Selvstendig næringsdrivende kan kreve tapt arbeidsfortjeneste.

Vervet som meddommer i Sarpsborg tingrett, Borgarting lagmannsrett og jordskifteretten innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Les mer om hvordan det er å være meddommer på domstol.no

Hvem kan bli meddommer?

Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Det er et sterkt ønske om at meddommere som velges kan bruke digitale systemer, da mange rettsmøter gjennomføres digitalt. Meddommere vil også etter hvert motta saksdokumenter for saker i en elektronisk portal. I tillegg må vedkommende

  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
  • ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når de blir valgt
  • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før dagen de blir valgt

Det er noen yrkesgrupper som ikke kan være meddommer og det er vandelskrav, les mer her

Vi i kommunen skal ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommere skal velges. Vi ønsker mangfold og å gjenspeile kommunens befolkning. Vi vil også at flere ulike yrkesgrupper skal være representert.

Er du allerede meddommer? 

Da blir automatisk vervet forlenget med fire nye år, om du ikke har søkt om fritak.

Har du spørsmål?

Send en e-post til rådgiver Kathinka Messel eller Viktoria Lerhol.