>Mener at Fredrikstads planer må endres

Innhold

Kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Mener at Fredrikstads planer må endres

26.10.2018

Fredrikstad kommune ønsker å utvikle området på Gretnes – Sundløkka med nye næringsarealer og boligområder. Sarpsborg kommune mener at planene må endres.

Formannskapet behandlet kommunens forslag til høringsuttalse i sitt møte torsdag 1. november. I høringsuttalelsen blir det fremmet innsigelse til planen. En innsigelse er en kraftig innvending, som må løses før arbeidet kan fortsette. Bakgrunnen for innsigelsen er at rådmannen mener at et stort nærings- og boligområde vil svekke sentrum, og at det er behov for et langt bedre veisystem i Sarpsborg før denne planen kan iverksettes.

Området ligger ved E6 på Årum, mellom rv. 111, E6 og Glomma, med grense til Sarpsborg kommune. Det omfatter 812 daa.

Andre gangs høring

Planen var på første gangs høring i 2015. Også da mente Sarpsborg kommune at omfanget av utbygging med et bymessig preg ville bidra til byspredning og svekkelse av Sarpsborg sentrum. Sarpsborg kommune stilte krav om at utbyggingen ikke kunne skje før ny veiforbindelse over Glomma ved Sarpefossen var på plass. I høringsuttalelsen legger Sarpborg kommune vekt på at endringene som Fredrikstad kommune har gjort siden 2015 er positive, og at planen har beveget seg i riktig retning.

Vil også gi positive ringvirkninger

Utviklingen som er skissert for Gretnes - Sundløkkaområdet vil gi attraktive boliger i nærheten av Sarpsborg sentrum, og vil også kunne gi positive ringvirkninger for Sarpsborg.