>Når kommer feieren?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Når kommer feieren?

Publisert: 15.10.2019

Har du en bygning i Sarpsborg med skorstein? Nå får du besøk av feieren etter behov og ikke lenger fast feiing hvert år.

I årevis har innbyggere vært vant til at feieren sjekker skorsteinen hvert år. Nå er reglene endret.

Feiing etter behov

Tilsyn av boliger og fyringsanlegg er viktig for å hindre at branner oppstår. Og ikke minst forhindre at liv skulle gå tapt om en brann skulle oppstå.

Vi skal i fremtiden gjennomføre feiing basert på risikoen som er knyttet til hver enkelt skorstein og ildsted. For å finne ut av dette gjennomfører vi risikovurdering av alle byggverk som har skorstein eller fyringsanlegg. Vi skal vurdere sannsynligheten for brann og konsekvenser av en brann. Resultatet av denne risikovurderingen avgjør hvor ofte du vil få besøk av feieren for tilsyn og feiing framover.

Her er noen av punktene vi gjennomgår i en risikovurdering:

 • Mengde sot
 • Type ildsted
 • Type brensel
 • Trekk og fyringsmønster
 • Spredningsfare
 • Antall beboere

Etter besøket får du beskjed om når neste feiing og tilsyn vil bli utført.

Varsler feiing på SMS

Neste feiing hos deg varsles på SMS. Det vil ikke lenger bli varslet på papirlapp i postkassen.

Hvis tiden for feiing ikke passer, kan du bestille ny tid innen 1 måned.

I 2018 startet vi også med tilsyn og feiing av fritidsboliger. Dette er noe vi utfører på sommeren. Her legger vi samme vurderinger til grunn i risikovurderingen. Det er forventet en litt sjeldnere hyppighet på disse, da vi stort sett har sommerhytter i Sarpsborg.

Husk viktig brannslukningsutstyr

 • Alle boliger og fritidsboliger skal ha minst ett brannslukningsapparat eller brannslange, og bør ha det i hver etasje.
 • Vend brannslukningsapparatet minst hver tredje måned for å kontrollere det. Se til at viseren på apparatet står på grønt.
 • Hvert femte år skal brannslukningsapparatet kontrolleres (utføres av eksternt firma og ikke via kommunen).
 • Hvert tiende år skal apparatet på service (utføres av eksternt firma og ikke via kommunen).
 • Boliger skal ha minst en røykvarsler i hver etasje og alle oppholdsrom, den må høres i alle soverom.
 • Bytt batteri minst en gang i året.
 • Test varsleren en gang i mnd.
 • Boliger som er bygd etter 2010 skal ha seriekoblede røykvarslere som er montert i alle oppholdsrom og koblet på via strømnettet med batteribackup.
 • Kontroller at rømingsveier er ryddige.
 • Sjekk at rømningsstige fungerer.
 • Hold en liten øvelse med familien. (Bestem en møteplass).

Melde fra om brannfare

Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv. www.branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold. Det kan være vanskelig å vite hva man bør melde fra om og ikke. Når brannvesenet snakker om bekymringsfulle forhold, så mener vi forhold som potensielt kan føre til brann. På denne nettsiden finner du også en lang rekke tips til brannsikkerhet som du kan sjekke hjemme hos deg selv.