Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Ny hensynssone rundt Borregaard

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny hensynssone rundt Borregaard

28.03.2017

Strengere krav til sikkerhet gjør at vi nå vil få en ny hensynssone rundt fabrikken Borregaard.

Kommunen har mottatt kart som viser avgrensning av risikokonturer rundt Borregaard. Kartet er utarbeidet av firmaet DNV GL på vegne av Borregaard og det er kvalitetssikret av Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Avgrensningen er snevret inn i forhold til en tidligere anbefaling fra DSB, som ble omtalt i politisk underveismelding i mars 2016. (Se underveismeldingen - PDF med vedlegg: Foreløpig aktsomhetssone - PDFmedvirkning 2016 og 2017 - PDF, og fastsatt planprogram - PDF.)

Anbefalinger fra DSB

Kartet er et viktig grunnlag for utforming av ny sentrumsplan. Kommunen har et ansvar for å ivareta sikkerheten i sin arealplanlegging og styre hva som kan etableres hvor. DSB har nå utgitt en veileder som gir detaljerte føringer for framtidig utbygging innenfor de ulike sonene. Se veilederen her.

Nærmest fabrikken, innenfor den oransje sirkelen, kan det etableres nye arbeidsplasser men ikke nye boliger. I den ytre sonen er det tillatt med boliger men ikke eksempelvis nye skoler. Utenfor sirkelen ligger det ikke begrensninger knyttet til sikkerhet. I ny sentrumsplan vil det bli utarbeidet hensynssoner som sier detaljert hva som kan etableres innenfor de ulike sonene.

Fokus på hensynssoner rundt Borregaard har ikke utgangspunkt i at det har blitt farligere. Områdene rundt Borregaard er kanskje tryggere enn noen gang, men vi må forholde oss til nye og strengere regler for sikkerhet gitt i EU-direktivet, Seveso III-direktivet.

Informasjonsmøte

Den 26. april ble det avholdt et åpent møte i Sarpsborg rådhus der representanter fra DSB, Borregaard og kommunen deltok.