>Ny kommunedirektør ansatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny kommunedirektør ansatt

Publisert: 07.04.2020 Av: Pål Nilsen

- Jeg er glad og ydmyk for at jeg har fått tillit til en så viktig og sentral jobb. Dette sier Turid Stubø Johnsen som blir ny kommunedirektør i Sarpsborg kommune.

Vedtaket som ble gjort i dag er historisk. Det er første gang kommunens øverste leder er blitt ansatt gjennom et elektronisk møte. På grunn av korona-krisen var det ikke mulig å samle bystyrets medlemmer fysisk. Et forslag om å utsette saken fikk ikke flertall. Det var bred oppslutning om Turid Stubø Johnsen som ny kommunedirektør og vedtaket i bystyret ble fattet mot fire stemmer.

- Jeg gleder meg masse til å begynne i den nye jobben. Det blir utrolig spennende. Jeg er glad og ydmyk over den tilliten som bystyret nå har gitt meg, sier den nye kommunedirektøren.

Bakgrunn fra Staten

- Jeg har en yrkesbakgrunn fra Staten og jeg er dermed vant til å forholde meg til folkevalgtes styring og prioriteringer. Det har klare paralleller til jobben som kommunedirektør. Det som blir nytt for meg er å lede en kommune som har ansvaret for så mange ulike fag- og tjenesteområder. Mens jeg i Statens vegvesen naturlig nok har arbeidet innenfor areal- og transportsektoren, handler jobben i kommunen om tjenester for innbyggerne gjennom hele livsløpet. Det blir nok mer sammensatt og utfordrende på en annen måte enn jeg er vant til, sier Turid Stubø Johnsen.

Hun fortsetter:

- Jeg er veldig opptatt av det viktige samfunnsoppdraget som ligger i den nye stillingen. Det handler om å levere best mulige tjenester til innbyggerne og tilrettelegge og samarbeide med næringslivet. Jeg stiller meg med glede bak visjonen «Sammen skaper vi Sarpsborg». Det handler om samspill mellom innbyggerne og kommunen, mellom politikerne og administrasjonen og andre aktører og parter i samfunnslivet. Min viktigste jobb blir å sørge for at vi alle spiller på lag.

Opprinnelig fra Narvik

Turid Stubø Johnsen er 52 år og har hatt ulike jobber i Statens vegvesen siden 2003, nå senest som avdelingsdirektør med ansvar for samfunnsutvikling og klima i Divisjon transport og samfunn. Hun er utdannet som landskapsarkitekt fra Norges landbrukshøgskole og har tatt videreutdanning innenfor ledelse. Hun kommer opprinnelig fra Narvik, men har i mange år nå vært bosatt i Drøbak. Hun er gift og har tre voksne barn.

Ikke ukjent med Sarpsborg

Hun understreker at hun ikke er ukjent med Sarpsborg.

- Jeg har vært avdelingsdirektør i Østfold vegvesen og har i mange år vært sterkt involvert i bypakkesamarbeidet i Nedre Glomma. Der har jeg naturlig nok også samarbeidet tett med både administrasjonen og politikerne i Sarpsborg.

Starter opp i august

Turid Stubø Johnsen overtar etter Unni Skaar som har vært kommunedirektør i Sarpsborg i over 10 år. Ordfører Sindre Martinsen-Evje sier at det ikke blir lett å erstatte Unni.

- Jeg er overbevist om at vi i Turid har funnet en god erstatter og jeg gleder meg til å få Turid med på laget. Hun virker som en jordnær, sympatisk og svært kompetent person.

Detaljene rundt jobbskiftet er ikke helt klare, men ordføreren lover at det blir en god overlapp.

- Formelt vil nok Turid tiltre etter ferien - en gang i august. Jeg er glad for at Unni har lovet å bli med videre inntil Turid er på plass. Sarpsborg er heldige som har Unni nå, og vi er heldige som får Turid som arvtager, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.