>Ny møteplass for brukerorganisasjoner og innbyggerne

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny møteplass for brukerorganisasjoner og innbyggerne

Publisert: 03.12.2018

I Helsehuset har det nå blitt et eget senter hvor brukerorganisasjoner kan låne møterom og kursrom gratis av kommunen. Dette for at innbyggerne enklere skal få møte hverandre og dele erfaringer.

Forrige uke åpnet det nye lærings- og mestringssenteret i Sarpsborg. Det er mange brukerorganisasjoner i Sarpsborg, og kommunen ønsker å legge til rette for at disse enklere kan nå innbyggerne.

- Dette er en gledens dag for befolkningen i Sarpsborg, sa leder for Utvalg for velferd og folkehelse, Lisbeth Nesteng.

Hun holdt tale og klippen snoren som markerte åpningen av senteret. Se bilde.

Leder for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Arild Karlsen, hadde mange lovord å komme med.

Han skrøt av samarbeidet mellom brukerorganisasjoner og kommunen. Videre understreket han at dette senteret er helt enestående i sitt slag.

- Det er ikke mange kommuner som stiller lokaler til rådighet til frivillige på denne måten.

- Senteret skal bidra til å endre folks levevaner

Helsesjef Øivind W. Johansen sier at Lærings- og mestringssenteret skal bidra med helsefremmende tilbud for befolkningen som bedrer helsen til den enkelte.

- Senteret skal bidra til å endre folks levevaner og hjelpe folk til å leve bedre når de har helseutfordringer. Lokalene er tilrettelagt og skal benyttes av brukerorganisasjoner og andre frivillige.

Kurs

Det skal også drives friskliv-tilbud og på nyåret starter prosjektet Sterk og stødig som er et forebyggende tiltak for å styrke balanse og styrke for de over 65 år.

- Det vil også bli startet et søvnkurs, Sov godt. Søvnvansker er et utbredt problem for mange og kurset vil være en hjelp til å få en bedre søvnrytme, sier helsesjefen.

Det var cirka 45 ulike brukerorganisasjoner og frivillige til stede under åpningen. Koordinator ved Senteret Irene Merlid oppfordret de frammøtte til å komme med innspill på hva de ønsket senteret skal brukes til. Det kom mange innspill som det skal arbeides videre med.