>Nei til ny runde med jernbane

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nei til ny runde med jernbane

07.05.2020

Bane NOR har bedt Sarpsborg kommune om å ta en ny vurdering av om jernbanestrekningen mellom Rolvsøy og Borg bryggerier skal legges ut på høring. Det blir imidlertid ingen ny politisk behandling.

Planleggingen av ny InterCity-trasé gjennom Østfold fortsetter. Jernbaneplanen er delt i to delstrekninger i Sarpsborg kommune. Det nye flertallet i Sarpsborg bystyre bidro til at det ikke ble flertall for Bane NORs planer på delstrekningen fra Rolvsøy til Borg bryggerier i møtet 14. november i fjor.

Vedtak i november

I dette bystyremøtet ble delstrekningen fra Borg bryggerier til Klavestad, med ny Sarpsbru for tog- og biltrafikk, lagt ut på høring. Det ble derimot ikke strekningen fra Rolvsøy til Borg bryggerier. I vedtaket heter det blant annet: «Sarpsborg kommune sender en begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at alternative InterCity-konsepter utredes slik at beslutningsgrunnlaget kan bli best mulig. … Henvendelsen skal også vise til de svært uheldige konsekvenser det anbefalte alternativ for delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier vil få for Sarpsborg kommune.»

Fem alternativer

Nå har Bane NOR sendt brev til Sarpsborg kommune hvor de igjen ber om at delstrekningen Rolvsøy-Borg bryggerier blir lagt ut på høring. Planen omfatter fem ulike alternativer. Bane NOR er tydelig på at de står på sin anbefaling om å velge det sydligste alternativet, som også er det rimeligste. I brevet heter det også at Bane NOR selv vil legge planen ut på høring om ikke kommunen gjør det, noe de har mulighet til gjennom plan- og bygningsloven. Bane NOR understreker at de da vil legge ut alle fem alternativene på høring, selv om fire av disse «er vurdert til å være i strid med nasjonale jernbaneinteresser, og kan ikke aksepteres av Bane NOR».

Brevet fra Bane NOR ble mottatt av kommunen onsdag kveld.

Ingen ny behandling

Ordfører Sindre Martinsen-Evje orienterte i dag formannskapet om brevet fra Bane NOR. -Etter mitt syn har det ikke kommet nye momenter i saken siden bystyret behandlet den i november i fjor. Det er ingenting som tyder på at bystyret vil endre syn ved en ny behandling. Derfor ser ikke jeg at det er grunnlag for at bystyret behandler saken på nytt, sa ordføreren.

Formannskapet var enig med ordføreren.

Møte med ministeren

Ordføreren minnet også om at formannskapet, med støtte fra alle partiene i bystyret, sendte brev til samferdselsministeren i november. Der ba de blant annet om at andre alternativer, fortrinnsvis rett linje gjennom distriktet, skulle vurderes. På grunn av skifte av statsråd, vil det først fredag neste uke bli et møte med samferdselsministeren.