>Ny politisk styringsstruktur

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny politisk styringsstruktur

Publisert: 21.09.2023

Sarpsborg kommune vil fra denne høsten få disse utvalgene:

  • Utvalg for plan, miljø og teknikk
  • Utvalg for velferd og folkehelse
  • Utvalg for kultur og oppvekst

Det ble bestemt i bystyret. Dermed blir det ett utvalg færre enn det det har vært de siste fire årene, og det blir den samme møtestrukturen som kommunen hadde i bystyreperioden 2015-2019.

Når en sak skal til politisk behandling, kan utvalgene i noen tilfeller ta endelig beslutning. Noen saker blir sendt til formannskapet for endelig vedtak, mens andre saker sluttbehandles i bystyret.

Hvem skal lede utvalgene?

12. oktober skal det formelt velges en ny ordfører til bystyret, men det er allerede kjent at det er inngått en valgteknisk avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet, Industri- og næringspartiet og Sammen For Sarpsborg.

Magnus Arnesen (H) skal bli ordfører og Andreas Brännstrøm (FrP) skal bli varaordfører.

Margrethe Motzfedt (H), Julia Brännström Nordtug (FrP) og Bjørn Lande (KrF) skal lede utvalgene, men det er ikke bestemt hvem som skal lede hva. Leder og medlemmer i de ulike utvalgene blir også bestemt 12. oktober.

Her er saksframlegget for ny politisk styringsstruktur

Møteinnkallinger og protokoller finner du her.