>Ny trasé er bestemt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny trasé er bestemt

Publisert: 13.10.2021

Den endelige beslutningen om hvor den nye brua over Sarpefossen skal gå, er tatt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at planalternativ Midt-7 er det beste alternativet.

Bystyret vedtok kommunedelplan for intercity Rolvsøy - Klavestad i november 2020. Siden Bane NOR og Viken fylkeskommune hadde innsigelse til planene, ble planen sendt videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har vedtatt planen endelig.

- Når beslutningen nå er tatt er det viktig at planleggingen av en ny Sarpebru for vei kan fortsette, og ikke stanses. Samtidig er det beklagelig at bystyret ikke ble hørt. Jeg er opptatt av at vi skal bidra til at de som er berørt blir ivaretatt på en god måte, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Bystyret gikk inn for alternativ NFO-9. I dette alternativet ligger jernbanen lenger nord, og arbeiderboligen Tarris kan bevares. Kommunal- og moderniseringsdepartementet la vekt på at alternativ MIDT-7 gir den beste jernbanetekniske løsningen og har lavest kostnader, og at de negative konsekvensene for nasjonale kulturminneverdier er mindre enn for de to alternativene NFO-9 og MIDT-10. MIDT-7 innebærer at jernbanen vil gå på sørsiden av Olavsvollen i samme trasé som dagens spor, og fortsette gjennom Tarris og på bru over Sarpsfossen. 

-Vi har kontaktet Viken fylkeskommune for å komme i gang med en dialog om hva som er veien videre etter at vi nå har fått en endelig beslutning om trasé, fortsetter ordføreren. -Jeg forstår at de som er mest berørt ønsker å få avklart spørsmål om hva som vil skje med deres boliger og eiendommer. Dette vil vi ta opp med fylkeskommunen, som har ansvar for veiutbyggingen.

Her kan du lese brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.