>Nytt kveldstilbud fra barnevernet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nytt kveldstilbud fra barnevernet

25.02.2020

Barnevernet har alltid vært på vakt på kveldstid, men da med beredskap til akutte situasjoner. Nå vil to-tre personer være tilgjengelige på kveldstid for å besøke familier og veilede i kompliserte- eller kritiske situasjoner.

Barneverntjenesten i Sarpsborg ønsker å komme enda tidligere inn i familiene. Dette for å bidra til at hjelpen gis i barnets miljø. 

- Det er enklere å veilede når det oppstår vanskelige situasjoner, enn å fortelle i etterkant om hva man skal gjøre, sier barnevernleder Britt-Hege Engeset.

Vil jobbe enda mer forebyggende

Den siste tiden har barneverntjenesten hjulpet flere barn for hvert år som har gått. Nå ønsker de å kunne bidra enda mer i forkant før behovet øker og før alvorlighetsgraden blir større.

- Vår viktigste oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, sier barnevernlederen.

Omorganisering

Kommunen har sett nærmere på hvordan Sarpsborg barnevern har vært organisert, og har kommet fram til at kommunen bør jobbe smartere med familier og nettverk. Barneverntjenesten har jobbet videre med dette, og resultatet er blant annet en ny avdeling, som vil ha to-tre personer tilgjengelige på kveldstid fram til klokken 20.00. Etter dette er beredskapsvakt tilgjengelig.

I tillegg til denne endringen har de nå slått sammen teamene for barn og for ungdom. Dermed trenger man ikke å bytte kontaktpersoner når barnet fyller 12 år. I stedet har barneverntjenesten blitt delt inn i distrikt, øst, vest og sentrum, på samme måte som familiesenterne.

- Dette er et godt grunnlag for økt samarbeid også med tilhørende skoler og barnehager. Vi mener dette vil gi en større forutsigbarhet for familiene, sier Engeset.

Les mer om barneverntjenesten her.