>Økt aktivitet i Kulås

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Økt aktivitet i Kulås

Publisert: 02.03.2023

Det er ønskelig med mer aktivitet i Kulås og Kulås amfi, særlig i sommerhalvåret.

Det er tidligere gjennomført et innspillsmøte med arrangører og potensielle brukere/leietakere for å få forslag til strategier og tiltak som kan bidra til å øke aktiviteten i Kulås. Utgangspunktet for møtet var å se på muligheten for flere større konserter og festivaler i sommerhalvåret, samt hvilke tiltak som må gjøres for å skape økt aktivitet i Kulåsparken. På bakgrunn av dette har kommunedirektøren kommet med en anbefaling, som et flertall i bystyret stilte seg bak:

  1. Det installeres trappelys i amfiet for å øke publikums sikkerhet. Dette gjøres innenfor gjeldende økonomiske ramme. Belysning ved inngang og utgang vurderes innarbeidet i kommende handlingsplan/budsjett.
  2. Maksimalt antall helger med store kommersielle konserter/festivaler i sommerhalvåret økes fra tre til fire. Det skal som hovedregel kun være festival-/konserthelg en gang i hver av månedene juni, juli, august og september, og ikke to helger på rad.
  3. All utleie av Kulås legges i en kalender på kommunens nettside.
  4. Tiltaket med å anlegge skøyteis i Kulås videreføres ikke.

Se saksdokument her.