>Om kommunens løyve til å drive transporttjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Om kommunens løyve til å drive transporttjenester

25.10.2019

De siste dagene har det vært flere mediesaker om at kommunen ikke har løyve til å drive transportvirksomhet for brukere av dagsentrene. Kommunen har nå besluttet å stanse innkreving av egenandel for denne tjenesten inntil det er innvilget løyve for slik transport.

Kommunen tilbyr transport til mennesker med funksjonshemminger og eldre fra der de bor til dagsenter. Denne tjenesten betales med en egenandel, som for 2019 har vært 70 kr pr dag. Etter at vi har hatt dialog med fylkeskommunen og Statens vegvesen, som er løyvemyndigheter, viser det seg at kommunen må ha løyve for å drive denne tjenesten.

Kommunen arbeider nå med å søke om løyve, og inntil dette er innvilget, vil ikke brukerne bli fakturert for tjenesten. Vi informerer de aktuelle brukerne om dette.

Oppfyller krav

Det er viktig å understreke at alle sjåførene med krav om yrkessjåførkurs har dette, og at forsikringer for bilene er i orden. Det er ikke krav til yrkessjåførkurs for kjøretøy med ni seter eller mindre.

For at kommunen skal kunne søke om løyve må lederen for transporttjenesten også ha dokumentert kompetanse, og dette er vi i ferd med å få på plass nå slik at søknad om løyve kan sendes. Vi håper at kommunen har fått løyve for transporttjenesten i løpet av året.

Fastsatt av bystyret

Det er ikke ulovlig å kreve egenandel for transport. Hvor stor denne skal være, blir fastsatt av bystyret som en del av kommunens budsjett og handlingsplan. Egenandelen dekker ikke de faktiske kostnadene som kommunen har til transporttjenesten. Om prisenburde vært lavere, er et prioriteringsspørsmål.

En del brukere tar også buss til dagsenter, og betaler bussbilletten selv.