>Oppfølgingsrapport til forvaltningsprosjekt: Spesialundervisning og lærernorm

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Oppfølgingsrapport til forvaltningsprosjekt: Spesialundervisning og lærernorm

Publisert: 02.03.2023

Østre Viken Kommunerevisjon har vurdert om, og i hvilken grad, bystyrets vedtak i sak 63/21 er fulgt opp.

Vedtaket om at kommuneadministrasjonen skal sikre god praksis rundt enkeltvedtak og spesialundervisning, er fulgt opp. Det konkluderer Kommunerevisjonen med i rapporten.

På den andre siden, konkluderer de med at følgende vedtak ikke er fulgt opp: At administrasjonen skal sikre at kravene til lærertetthet oppfylles (forskrift til opplæringsloven § 14A-1), ved alle kommunens skoler.

Kommunerevisjonen understreker derfor i rapporten at kommunen bør sørge for at dette oppfylles ved alle kommunens skoler.

Kontrollutvalgets innstilling til bystyret ble enstemmig vedtatt:

  1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Spesialundervisning og lærernorm», til etterretning.
  2. Kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget en statusoppdatering våren 2023, vedr. kommunens mål om å nå kravene i forskrift til Opplæringslova § 14A-1 om lærertetthet, ved alle skoler for skoleåret 2023/24.

Se saksdokumenter her.