>P-hus blir satt på vent

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

P-hus blir satt på vent

Publisert: 14.01.2021

Mange var interesserte i å utvikle et nytt p-hus på «Pizza 3-plassen» mellom Kirkegata, Nansens gate, Kulås gate og Sverres gate, men det var bare EVR Norge AS som kom med tilbud om å bygge et nytt parkeringshus.

Formannskapet vedtok å utrede muligheten for å bygge et nytt parkeringshus høsten 2019. Målet med prosjektet var å sikre parkeringsmuligheter i sentrum, og samtidig sette i gang et viktig byutviklingsprosjekt med næringslokaler eller leiligheter i kombinasjon med p-huset.

I konkurransen som kommunen lyste ut, ble det lagt til grunn at utbyggeren ville få overta tomten mot at det bygges et parkeringshus med 160 plasser som kommunen kan eie og drifte. Det var 37 som meldte sin interesse for å utvikle prosjektet, men kun EVR Norge AS som kom med tilbud.

- Usikkerhet knyttet til inntjeningspotensialet i prosjektet kan være noe av grunnen til at ikke flere har kommet med tilbud i konkurransen, sier Hasse Ekman, direktør Teknisk.

Konkurransen er avlyst

I sitt tilbud har EVR et krav som ikke kommunen har mulighet til å imøtekomme. Kravet dreier seg om et minimum for hvor stort det kan bygges i kvartalet.

- Når vi utlyser en konkurranse så blir prosjektet beskrevet med helt klare vilkår. Det er disse vilkårene som utbyggerne tar stilling til når de vurderer om de vil legge inn tilbud på prosjektet. Da kan ikke kommunene endre vilkårene i ettertid for å imøtekomme kravene fra en utbygger, sier Ekman.

Som følge av at vilkåret ikke kan imøtekommes, er konkurransen nå avsluttet. Med de forutsetningene som er lagt til grunn, har det ikke latt seg gjøre å få bygget et parkeringshus i kvartalet som planlagt.

Vurderer andre muligheter

Formannskapet ble orientert om situasjonen i saken i et notat torsdag. Der varsler kommunedirektøren at administrasjonen nå vil se på andre muligheter for etablering av parkeringshus i Sarpsborg sentrum. Et alternativ er å se behovet for parkeringshus som en del av mulighetsstudien i Rosenkrantzgate, eller i forbindelse med handlingsplan for Østre Bydel. Parkeringsplassen i kvartalet vil inntil videre bli brukt til parkering som i dag.