>Parkeringsplass i Torsbekkdalen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Parkeringsplass i Torsbekkdalen

Publisert: 30.08.2023

Planutvalget vedtok forslag til reguleringsplan for en ny parkeringsplass sørøst for Korsgata i Torsbekkdalen. Parkeringsplassen vil få adkomst fra eksisterende rundkjøring. Planen skal også sikre et grønt preg i Torsbekkdalen.

Det tilrettelegges for ca. 260 parkeringsplasser for bil, hvorav 10 % av plassene skal ha etablerte ladepunkter. For resten av plassene skal det legges frem føringer for strøm, slik at det ved behov enkelt kan etableres flere ladepunkter senere. I tillegg foreslås det å opparbeide parkering for sykkel innenfor to bestemmelsesområder i hver sin ende av parkeringsarealet. Disse er ment for de som skal ta bussen videre. For å ivareta et grønt preg og tilrettelegge for biologisk mangfold, er det stilt krav om at det skal etableres grønne rabatter med utstrakt grad av beplantning av trær.

Det tas hensyn til lek og akebakke ved at den sørlige delen av planområdet reguleres til offentlig friområde, med skjerming mellom akebakken og parkeringsplassen. Selve akebakken ligger utenfor planområdet.

Reguleringsplanen skal også behandles i bystyret 21. september.