>Plan for boligutbygging i Yvenveien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Plan for boligutbygging i Yvenveien

Publisert: 30.08.2023

Planutvalget behandlet høringsforslag for Yvenveien. Formålet med planen er å bygge boliger, med leiligheter i 2-3 etasjer. Planområdet er avgrenset av Ordfører Karlsens vei i vest, Yvenveien i sør og øst og Mattilsynet i nord. Uteoppholdsareal og lekeplass er lagt til østsiden av bebyggelsen pga. trafikkstøy fra Ordfører Karlsens vei.

Utvalget vedtok også å anmode kommunedirektøren om at det i arbeidet med ny planstrategi innarbeides en jordvernstrategi som inkluderer plan for lokal matproduksjon og urban dyrking.