>Planlegger innfartsparkeringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Planlegger innfartsparkeringer

Publisert: 15.06.2023

Innfartsparkering gir mulighet for de som ikke bor i nærheten av en busstrasé, til å kjøre endel av reisen for å deretter ta resten av reisen med buss eller sykkel. Hensikten er å få flere til å benytte kollektivtransport og dermed bidra til at færre står i bilkøer på innfartsveier tilbyområdet, og redusere bilbruken inn mot bysentrum.

Da politikerne i bystyret behandlet saken i sitt møte 15. juni, ble det blant annet vist til at det trolig vil bli økt interesse og behov for innfartsparkering i forbindelse med at det er planlagt bomring på innfartsveier i Sarpsborg tidlig i 2024.

Sarpsborg bystyre har tidligere vedtatt at det skal etableres en prøveordning med innfartsparkering ved Hafslund.
Den 17. november 2022 ble imidlertid reguleringsplanen «Rv. 22 Hafslund – Dondern», vedtatt i bystyret, og i denne planen er området som er tenkt benyttet til innfartsparkering regulert til midlertidig riggplass for gjennomføring av dette veiprosjektet.
Etablering av innfartsparkering her vil dermed trolig tidligst kunne la seg gjennomføre i 2028.

Bystyret bestemte derfor at det skal jobbes videre med å planlegge mulige innfartsparkeringer på østsiden av Glomma for å sikre alternativer til Hafslund. Videre ble det bestemt at det i neste handlingsplan innarbeides totalt 8 mill. kroner til opparbeidelse av innfartsparkeringsplasser ved Sandbakken, Ise stasjon og Rådhusveien. Dette kommer i tillegg til 2 mill. kroner som allerede er tildelt i belønningsmidler til planlegging og opparbeidelse.

Mobilitetshus

Mdg og SV foreslo under behandling av saken at kommunen også skal se på mulighetene for å etablere mobilitetshus på de aktuelle plassene, og viste til at det bør være mulighet for sykler, delebil osv.
Dette forslaget ble også vedtatt.

Les mer om mulige plasseringer for innfartsparkeringene i saksdokumentene som du finner her.