>Politirådet på trygghetsvandring

Innhold

UTE: Politirådet oppsøkte sentrum etter at mørket hadde senket seg over byen, for å se hvor trygt Sarpsborg oppleves.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Politirådet på trygghetsvandring

Publisert: 05.11.2020

Politirådet i Sarpsborg gjennomførte nylig trygghetsvandring i byen. Målet var å se på fysiske tiltak som kan redusere fremtidig kriminalitet - og samtidig øke trygghetsopplevelsen.

- Slike trygghetsvandringer er viktige. De gir oss viktig kunnskap om hvordan gatene våre oppleves både for barn og voksne, etter mørkets frembrudd, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje. Han er leder for politirådet i Sarpsborg, og er opptatt av å se byen med et forebyggende blikk.

Trygghetsvandring er en egen metode i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og tidligere vandringer har resultert i flere trygghetstiltak. Blant annet har man fått belysning på flere mørke plasser. Også lysstolpene i Kulåsparken kom på plass som resultat av en trygghetsvandring.
- Belysning er ett av flere virkemidler. Lave busker, stengte portrom, låsbare søppelcontainere, ryddige eiendommer, opplyste holdeplasser, synlig politi og befolkning som bryr seg skaper opplevelse av trygghet, sier SLT-koordinator Tone Faale.

Mange deltok

I tillegg til Martinsen-Evje og Faale, deltok også seksjonsleder nærpoliti Kjetil Lunde, kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, direktør teknisk Hasse Ekman, direktør oppvekst Erik Bråthen, virksomhetsleder Terje Surdal og rådgiver Marianne Juul fra brannvesenet, virksomhetsleder kommunalteknikk Lars-Jørgen Thoresen, virksomhetsleder byggesak Jon Myrli, politikontakt Pål Brandstorp og Bente Jæger fra iSarpsborg på vandringen.

Alle må bidra til trygge områder
Det ble i løpet av turen fanget opp enkelte ting som må ses på med tanke på nye trygghetstiltak.

- Blant annet i Glengsgata ved gamle St. Olavs hotell er det for lite lys. Det samme gjelder Grand hotel. Området er for mørkt og det ligger takstein på fortauet, noen knuste. En uheldig forslumming. Flere private gårder i Oscars gate og i Pellygata har manglende vedlikehold og lys som gjør at noen steder oppleves utrygt, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.
Han mener slike ting er med på å redusere trygghetsfølelsen for innbyggerne, og at dette må tas tak i.
- Både kommunen, gårdeiere og beboere har et felles ansvar for at boområder oppleves trygge, sier han.
Kommunen oppfordrer videre innbyggere til å melde fra om mørke gatelys, slik at de kan repareres raskt.

- Det er viktig å understreke at det ikke er noen spesielle områder i Sarpsborg som utpeker seg som ekstra utrygge, og hvor kriminalitet skjer gjentatte ganger, sier seksjonsleder nærpoliti, Kjetil Lunde.

Sammen med ordføreren varsler han likevel en ny trygghetsvandring for å følge opp de utfordringene som ble avdekket.

Mye positivt

Sindre Martinsen-Evje legger til at det er gledelig å se at det er mye som er positivt i byen vår.
- Mange av stedene vi gikk på vandringen oppleves både hyggelig og trygt. Kirkeparken har blitt et flott eksempel på en park som oppleves trygg på kveldstid, sier han.

Han får støtte av Sarpsborg nye kommunedirektør, Turid Stubø Johnsen.
- Dette har vært en nyttig og lærerik vandring for meg. Sarpsborg sentrum har viktige og verdifulle kvaliteter vi skal ta vare på og foredle. Det er på samme tid også utfordringer i enkelte områder, og det må vi gå sammen om å løse. Alle skal kunne oppleve trygghet ved å ferdes og bo i Sarpsborg, sier hun.

Også Bente Jæger fra iSarpsborg, og direktør oppvekst Erik Bråthen syntes opplegget med vandring var bra og lærerikt. 
- Jeg var primært med for å se hvordan barna opplever byen, og det er helt klart at noen grep som er foretatt rundt belysning og lignende, som har vært positive og som har gitt en større trygghet. Ikke bare for barn, men også for voksne. Det er viktig at vi i det videre arbeidet også husker på at en trygg skolevei er et viktig mål, og jeg føler meg sikker på at det skal bli ivaretatt, sier Bråthen.

Utbedringer allerede i gang

Kommunen har allerede tatt tak i flere ting som ble oppdaget under vandringen, som å rette opp i en lysrekke i Kirkeparken som ikke har fungert. Det skal videre på plass lyspullerter på stien fra parken og opp bakken til kirken, og allerede dagen etter vandringen var lys reparert på en mørk lekeplass, bare for å nevne noe. Noen gårdeiere vil bli kontaktet av kommunen om de kan gjøre egne trygghetstiltak.

- Det er viktig å huske at trygghet krever innsats fra flere. Vi må jobbe sammen, alle sammen, for å skape et trygt sted for både barn og voksne. Kommune, politi, politikere, næringsliv, gårdeiere og den enkelte innbygger har alle et felles ansvar for at Sarpsborg skal oppleves som en trygg by – nå og i fremtiden, avslutter Tone Faale.