>Reguleringplan for Kløvingsten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Reguleringplan for Kløvingsten

Publisert: 30.08.2023

Planen legger til rette for utbygging til næringsformål, herunder lettere industri-, håndverks- og lagervirksomheter, med tilhørende anlegg og kontorer. Et felt er regulert til boligbebyggelse med både eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse, og to felt som opprinnelig var tenkt regulert til næringsformål, er endret til LNFR på arealet som er dyrkbar mark, og konsentrert småhusbebyggelse på øvrige arealer.

Totalt legges det opp til ca. 82 boenheter, samt lekeplasser og grøntområder. I næringsfeltene er det mulig å etablere inntil 14 800 m2 næringsbebyggelse.

Reguleringsplanen skal også behandles i bystyret 21. september.