>Reguleringsplan for Fosby næringsområde

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Reguleringsplan for Fosby næringsområde

Publisert: 30.08.2023

Planområdet ligger i Klokkergårdveien på Alvim, like ved E6. Planområdet grenser til jernbanelinja i øst og Sandesundbrua i sør.

Formålet med planen er en utbygging som dekker Fosby sitt behov på kort og lang sikt. Planen åpner for tettere og høyere bebyggelse, med parkeringsbygg for store maskiner, forretning, kontorbygg og lager i tilknytning til de eksisterende næringslokalene. Adkomst for større kjøretøy reguleres inn på sørlig del av planområdet. I sørvestre del av Klokkergårdveien reguleres det inn tilstrekkelig areal til fortau og bredere vei, som det er opp til kommunen å opparbeide og bekoste.

Planutvalget gikk enstemmig inn for å legge planen ut på høring. I tillegg vvedtok utvalget også et forslag fra Arbeiderpartiet om å utforme et rekkefølgekrav som sikrer at fortau blir opparbeidet før det gis brukstillatelse for tilhørende felt med næringsbebyggelse .