>Jobber du med risikoutsatte for vold og overgrep?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Jobber du med risikoutsatte for vold og overgrep?

10.09.2020

Trygghetsuka i Sarpsborg jobber mot vold i nære relasjoner. Her er informasjon fra dem til deg som jobber med risikoutsatte for vold og overgrep.

Hvem kan være risikoutsatt?

Noen voksne er spesielt risikoutsatt for vold og overgrep fordi de trenger hjelp til ting andre klarer selv. Det kan for eksempel være på grunn av høy alder, funksjonsnedsettelse, rusavhengighet eller fysisk eller psykisk sykdom. Hvis personen i tillegg har kort botid i Norge, er minoritetsspråklig eller tilhører en seksuell minoritet eller kjønnsminoritet, kan dette gjøre vedkommende ytterligere utsatt. Dette skriver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på bufdir.no

Bufdir har mye informasjon om risikoutsatte voksne, tegn på vold og overgrep, verktøy i arbeidet som eks hva man skal gjøre i en akutt situasjon, hvordan snakke med den utsatte, hvordan dokumentere og sikre bevis, hvordan vurdere samtykkekompetanse, hvordan forholde seg til den mistenkte og mye mer.

Bufdir har tilgjengeliggjort materiale om vold og overgrep mot særlig risikoutsatte.

Her finner du filmer og undervisning om temaet.

Kort om filmene
  • Film nr 1 og 2 beskriver et prosjekt for varsling av vold og overgrep for særlig risikoutsatt. 
  • Film 3 omhandler hvem som kan være særlig risikoutsatt.
  • Film 4 gjennomgår tegn på vold, overgrep og omsorgssvikt mot særlig risikoutsatte.
  • Film 5 gir veiledning om hvordan samtale med den utsatte.
  • Film 6 tar for seg caser med både praktisk tilnærming og kunnskap fra voldsforskning.
  • Film 7 belyser tegn på vold, overgrep og omsorgssvikt mot særlig risikoutsatte.
  • Film 8 er en informasjonsfilm om vold og overgrep på tegnspråk og med tekst. Filmen er beregnet på privatpersoner.
  • Film 9 er om forskning og funn om vold og overgrep mot beboere på sykehjem