>Sammen mot radikalisering og ekstremisme

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sammen mot radikalisering og ekstremisme

Publisert: 20.01.2017 Av: Maren Lunde

Onsdag var nesten 300 deltakere samlet på Sarpsborg Scene da politirådene i Halden og Sarpsborge arrangerte "MOTløft-konferansen"

Konferansen er starten på et felles kompetanseløft i begge byene for å øke kompetansen blandt de som møter ungdom i sin hverdag. Publikum bestod av ansatte i begge kommunene, Fredrikstad kommune, sentrale samarbeidspartnere i Fylkeskommunen, Kriminalomsorgen, Tollvesenet og Helse Sør Øst. Det deltok også en rekke ansatte i politiet og politikere med ønske om å lære mer om arbeid mot voldelig ekstremisme.

-Trygghet er alles ansvar, vi må løfte sammen for mer toleranse og ivaretagelse så ingen faller utenfor, eller må gripe til ekstreme handlinger for å bli hørt, uttaler Tone Faale som er fagansvarlig for MOTløft prosjektet.

Tilhøringhet og kameratskap

Linda Noor fra Minotenk - en tenketank som primært jobber med å definere problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge - fortalte om hvordan tilhørighet og kamperatskap er viktigere faktorer enn religiøs overbevisning for å bli radikalisert og stå i fare for å reise ut som fremmedkrigere.

Journalist Erlend Ofte Arntsen har skrevet bok om de 11 guttene / mennene som reiste fra Lisleby i Fredrikstad til Syria som fremmedkrigere. Fellestrekkene ved de som reiste er flere, men de er også ulike. Fra ulike nasjoner, noen hadde jobb og utdanning, andre hadde det ikke. Fem kom aldri tilbake. Tre sitter fortsatt i fengsel.

Østfold tidlig ute

Det organiserte arbeidet mot radikalisering og ekstremisme i Norge startet nettopp i Østfold, og høster stor anerkjennelse for sin innsats. - Jeg opplever at mange ser til vårt arbeid, sier Tone Faale. Hun er også SLT-koordinator i Sarpsborg kommune. Det innebærer at hun har ansvaret for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet

I Sarpsborg har barnevernet og NAV egne ansatte som jobber med å forhindre at ungdom blir radikaliserte og fremmedkrigere.På skolene settes toleranse og demokrati på læreplanen.

Alle drar i samme retning

- En av nøkkelfaktorene er å mobilisere alle gode krefter - at mange aktører jobber sammen, fortsetter Faale. Lag, foreninger og trossamfunn er alle involvert i arbeidet mot ekstremisme i Sarpsborg.

- Innlederne bekreftet at jobben vår med at ungdom skal bli sett, og føle at de hører til er det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot
ektremisma, avslutter Faale.