>God helse på Sandesundsveien barneskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

God helse på Sandesundsveien barneskole

Publisert: 17.02.2020

Sandesundsveien barneskole har nå blitt godkjent som en "helsefremmende skole".

- Vi er stolte over at vi er godkjent som en helsefremmende skole. Det betyr at vi har innarbeidet gode rutiner for å ha fokus på barns fysiske og psykiske helse, sier rektor Knut Raknerud Olsen.

God helse og livskvalitet er en forutsetning for barn og unges utvikling, læring og mestring. Det helsefremmende arbeidet i skolen skal bidra til alt dette, samt bidra til at elevene gjennomfører hele det 13-årige opplæringsløpet.

Kriteriene

Her er kriteriene for helsefremmende grunnskoler:

  1. Skolen legger til rette for at alle elever kan være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag.

  2. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen oppfylles.

  3. Skolen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der den enkelte elev kan oppleve trygghet, tilhørighet og mestring.

  4. Skolen har rutiner for å forebygge tidlig debut og bruk av tobakk, rus- og dopingmidler.

  5. Skolen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.

  6. Skolen har rutiner for samarbeid med, og medvirkning fra, elever og foresatte.

  7. Skolen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn og unge. 

  8. Skolen har helsesøster tilgjengelig i skoletiden i minst 30 prosent stilling pr. 100 elever for barnetrinn - og minst 15 prosent stilling pr. 100 elever for ungdomstrinnet.

  9. Helsefremmende arbeid er forankret i skolens styringsdokumenter, kvalitetsstyringssystemer og arbeidsmåter.

  10. Folkehelsearbeidet på skolen er organisert i en arbeidsgruppe med representanter for ledelse, elevråd, skolefritidsordning, samarbeidsutvalg og andre samarbeidspartnere.  

Må oppfylle 80 prosent

Kvalifisering som "helsefremmende skole" innebærer at skolen jobber aktivt med kriteriene og dokumenterer med en søknad at de oppfyller minst 80 prosent av disse. (Kriteriene 9 og 10 må oppfylles.)

Skolen rekvalifiseres deretter hvert tredje år, dersom skolen fortsatt kan dokumentere at de er en helsefremmende virksomhet.