>Sarpsborg scene får 1 million kroner og skaper opplæringsarena for unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sarpsborg scene får 1 million kroner og skaper opplæringsarena for unge

07.05.2020

Sarpsborg scene er stolte og glade mottagere av en sum på hele 1 million kroner til et prosjekt som skal gjøre det nyrestaurerte kulturhuset til en opplæringsarena for elever i videregående skole. Dette er den største tildelingen til bedrifter i Sarpsborg noensinne fra Sparebankstiftelsen DNB.

- En virkelig stor anerkjennelse av vårt prosjekt, sier teamleder Halvor Titlestad ved Sarpsborg scene om rekordsummen.

Prosjektet har Sarpsborg scene utviklet i samarbeid med flere andre aktører. Viken fylkeskommune er representert ved Skjeberg folkehøyskole (linja for lydteknikk), Greåker videregående skole (studieretning for musikk, dans og drama), Glemmen videregående skole (IKT og medieproduksjon) og Mysen videregående skole (IKT og medieproduksjon). I tillegg er team barn og unge, som i likhet med Sarpsborg scene er organisert under virksomhet kultur, med i prosjektet gjennom Ungdommens kulturhus (UK).

Skaper nettverk

Målet er å skape en opplæringsarena der elevene ved Glemmen, Mysen og Skjeberg folkehøyskole kan øve på profesjonelt teknisk utstyr i et profesjonelt miljø, som en del av sin opplæring innenfor lyd, lys og video/AV. Planen er å bygge et studio på Sarpsborg scene der elevene kan jobbe med fjernstyrte kameraer uten å forstyrre artistene på scenen. Studioet skal også kunne benyttes til å ta opp og bearbeide lyd, samt designe lys.

Musikklinja ved Greåker videregående er også knyttet til prosjektet, og vil bidra på den utøvende siden. Musikklinjas produksjoner på scenen kan dermed bli tverrfaglige opplæringsarenaer.

Ungdommene ved UK, som holder til i underetasjen på Sarpsborg scene, skal også kunne benytte utstyret som en del av sitt fritidstilbud. Det kan også gjøre kulturhuset til en rekrutteringsarena for de videregående skolene, mener Titlestad.
- På denne måten kan vi gi ungdommene svært gode rammevilkår, og vi gir ulike studieretninger større mulighet til å jobbe sammen. Dette er ungdommer som skal prege regionens kulturliv i mange år framover innenfor ulike fagområder. Da er det viktig å knytte nettverk så tidlig som mulig, sier han.

Nærmere mål i kulturplanen

Lydtekniker Eivind Ole Olsen ved Sarpsborg scene har bakgrunn som medielærer ved Glemmen, og har vært en nøkkelperson for å gjøre prosjektet treffsikkert mot målgruppa. Han er svært begeistret for tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB.
- Gjennom å motta disse midlene vil vi komme nærmere målet vårt i kulturplanen, som sier at Sarpsborg scene skal være et ressurssenter for produksjons- og arrangørkompetanse. Opplæringstilbudet på huset vil gjøre Sarpsborg scene til noe mer enn et tradisjonelt kulturhus. Nå vil det kunne bli et kompetansesenter for kultur og teknikk, mener han, og legger til at utover å utvikle nye ferdigheter, vil relasjoner og nettverk på tvers av fagområdene gi den kommende generasjon større overlevelsesdyktighet i arbeidsmarkedet.

Utvider sitt samfunnsansvar

Utvalgsleder for kultur og oppvekst, Therese Thorbjørnsen mener kulturhuset utvider sitt samfunnsansvar.
- Sarpsborg scene har et samfunnsansvar, først og fremst ved å formidle kultur, men dette prosjektet ser vi kan utvide kulturhusets samfunnsansvar til å omfatte tilrettelegging av lærlingplasser og dermed styrke kompetansegrunnlaget til videregående elever, sier hun.

Thorbjørnsen tror dette prosjektet kan bidra til å sette Sarpsborg på kartet i bransjen.
- Dette er innovativ tankegang. Jeg har ikke hørt om eksempler der andre kulturhus har jobbet på samme måte. Dette bidrar til å sette Sarpsborg scene og Sarpsborg på kartet for alvor, og forhåpentligvis kan dette bidra til å inspirere andre kulturhus og skoler til å jobbe på samme måte, sier hun.

Sarpsborg scene har allerede vært lærebedrift i to år, men har hatt en pause i forbindelse med ombyggingen. Teknisk koordinator Jon Karlsen er svært engasjert i opplæringen av unge talenter både på og bak scenen.
- Denne tildelingen gjør at vi nå kan virkeliggjøre ideene våre og jobbe sammen med skolene for å få en spennende hverdag for elever og lærlinger. Men hverdagen blir også mer interessant for oss som jobber her. Ungdommen har unik kunnskap om ny teknologi som vi trenger for å henge med i tida, sier han.

Mange mottakere i Sarpsborg

Det var totalt 25 mottakere i Sarpsborg som fikk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB i denne søknadsrunden. Den totale tildelingssummen lokalt er på 6,5 millioner kroner. Neste søknadsfrist er 1. september.