>Skal drøfte holdning til elsparkesykler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skal drøfte holdning til elsparkesykler

Publisert: 20.11.2020

En leverandør ønsker å tilby elsparkesykler i Sarpsborg.

Kommunen har satt i gang et arbeid med å avklare sin holdning til elsparkesykler. Fram til februar skal kommunen ha dialog med ulike aktører, som Sarpsborg Næringsforening, iSarpsborg og Politiet.

Til politisk behandling

Deretter skal det legges fram en sak til politisk behandling i februar. Politikerne skal da ta stilling til hvilken holdning kommunen ønsker å ha til elsparkesykler. Det må tas stilling til om kommunen aktivt ønsker å ta del i planleggingen og etableringen av eventuelle tilbud om elsparkesykler, og om kommunen skal samarbeide med leverandørene. Videre skal det vurderes om kommunen ønsker å definere områder som bør ha hastighetsbegrensninger, forbudssoner og parkeringsforbudssoner, samt se på løsninger for å forsøke å ha kontroll over parkeringen. I tillegg vil det bli sett nærmere på et forbud mot kjøring i gitte tidsrom for å redusere ulykker.
Etablering av utleie av sparkesykler kan skje uten noen form for godkjenning. Kommunen ønsker likevel å gjøre et grundig arbeid med mål om å ta stilling til om vi ønsker elsparkesykler i Sarpsborg, hvordan kommunen skal involvere seg og hva som er viktige tiltak.

Nye regler kommer

Slik det er nå er det svært begrensede muligheter for regulering etter det gjeldende lovverket. Derfor har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen om å utrede hvordan det kan utformes regelverk som kan gi klarere retningslinjer når det gjelder parkering, ruspåvirket kjøring, bruk av fortau, aldersgrense, hjelmpåbud, soner med bruksbegrensninger og å håndheve forbudet mot flere på ett kjøretøy. Statens vegvesen skal komme med sitt forslag i 2021.