>Skal drøfte innsigelsene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skal drøfte innsigelsene

Publisert: 03.02.2022

Arealplanen og kystsoneplanen skal til ny behandling i bystyret og formannskapet. Denne gangen er det innsigelsene som er tema.

Forslag til ny arealplan og kystsoneplan var på høring vinteren 2021. Kommunen mottok mange innspill til planforslagene, og det har også kommet flere innsigelser.

Innsigelser er tilbakemeldinger fra nabokommuner, samt statlige og regionale myndigheter kan bruke. De gir en stoppordre i planarbeidet inntil kommunen og de som har fremmet innsigelsen, finner en løsning/avklaring.

Sarpsborg kommune har hatt flere møter med innsigelsesmyndighetene, hvor det er jobbet med å komme fram til løsninger i fellesskap.

Formannskap og bystyre

Den 17. februar vil formannskapet i Sarpsborg kommune behandle neste sak om arealplanen og kystsoneplanen. Denne saken er en underveismelding som redegjør for om arbeidet med innsigelsene. Deretter vil saken også behandles i bystyret 3. mars.

Saken som skal til politisk behandling beskriver innsigelsene, forslag til løsninger og anbefaling til videre prosess. For innsigelsene det ikke er funnet en løsning på, kan Sarpsborg kommune be Statsforvalteren om mekling. Formannskapet og bystyret skal ta stilling til hvilke innsigelser som skal tas til følge og hvilke som skal tas til mekling.

Usikker framdrift

Arealplanen og kystsoneplanen kan ikke vedtas før innsigelsene er avklart. Det er derfor usikkert når planene vil være klare til å bli vedtatt.

Her finner du underveismeldingen med kommunedirektørens anbefaling. 

Her finner du vedleggene:

Vedlegg 1 – Oversikt over innsigelser og dialog med innsigelsesmyndighetene

Vedlegg 2 - Muligheter for framtidige arealer for plasskrevende næringer

Vedlegg 3 – Boligreserve og boligbehov

Vedlegg 4 - Notat om drikkevann, bakgrunnsinformasjon

Les mer om arealplanen på denne siden.