>Skal jobbe sammen for å få trygg fritid, trygg debatt og bli trygg på nett

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skal jobbe sammen for å få trygg fritid, trygg debatt og bli trygg på nett

Publisert: 08.02.2022

Ungdomsrådet, politi, kommunen og frivillige organisasjoner går nå sammen for å jobbe mot hat, radikalisering, rasisme og skape trygg by og møteplasser. De har nå startet prosjektet Ung motkraft.

  • Trygg på nett
  • Trygg debatt
  • Trygg fritid

Dette er de tre viktigste temaene de skal jobbe med som er utvalgt av Ungdomsrådet. Det er nå blitt satt sammen både en ungdomsprosjektgruppe og en voksen prosjektgruppe.

- Det er viktig at vi står sammen for trygghet på de unges arenaer, men det aller viktigste er at ungdommene selv er med. Det er de som aller best vet hvordan vi skal jobbe med dette, sier prosjektleder og SLT-koordinator i kommunen, Tone Faale.

Prosjektet Ung motkraft er nå i gang med å jobbe fram ulike tiltak for å nå målet.

- Vi har jobbet mye med temaene også fram til nå, men det er viktig at vi står mer samlet. Nå er målet å mobilisere og samle krefter på tvers som en sterk motkraft mot hat og ekstremisme, sier hun.

Alle unge trenger trygg hverdag

Det er Sarpsborg sitt medlemskap i Nordic Safe cities, som har gjort at Gjensidigstiftelsen med Trygg By Norge satsingen har gitt midler til prosjektet.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje om prosjektet:

– Vi er glad Sarpsborg er med i dette samarbeidet, og at vi har fått midler til ekstra innsats.
Alle unge trenger trygg hverdag på nett uten hat og kriminalitet, og mulighet til trygge debatter. Det er grunnleggende i demokratiet vårt. Vi må respektere ulike meninger, livssyn og legning uten å bli hatefulle eller utøve vold. Da må vi samarbeide mer, og sammen med ungdommen vår.

Politikontakt Roger Bøe om prosjektet:

- Prosjektet Ung motkraft er en flott mulighet for ungdommen å komme med sine tanker og meninger på hvordan vi sammen skal motvirke det negative i samfunnet. Samtidig er det viktig å være tolerante og ivareta ytringsfriheten. Det å dele erfaringer på tvers og få bedre forståelse for hva som er lov og ikke lov er viktig. De unge er framtiden, og da må de også få lov til å bli hørt uten frykt for hatefulle og truende ytringer.

Teamleder Team barn og unge, Camilla Tangen, om prosjektet:

- Ved å gi ungdom mulighet til å selv ta initiativ, bestemme og skape tiltak, vil tiltakene treffe mer de unges behov. Vi skal også bruke kulturaktiviteter som verktøy for å oppnå mestring og felleskap blant ungdom. Aktiv deltagelse i kulturelle fritidsaktiviteter gir unge styrket identitet, selvfølelse og redskap til mestring og utvikling.

Dialogforum Østfold, Velisa Salihovic, om prosjektet:

- Vi i Dialogforum Østfold er takknemlige for samarbeidet i prosjektet Ung Motkraft. Det er viktig å arbeide med respekt, toleranse og fellesskap, og dette er grunnleggende verdier for alt vårt arbeid. Gjennom disse verdiene kan vi øke kunnskapen om og forståelsen for hverandre. Dialogdag i skolen er et godt eksempel på det.

Leder av ungdomsrådet i Sarpsborg, Paktaw Hajipouri om prosjektet:

- Det føles utrolig godt å vite at vi unge får en så sterk stemme og faktisk blir tatt på alvor, spesielt når det vi jobber for er så alvorlig! Det er mye nytt, ukjent og mye utrygghet rundt nettet, så det er kritisk å forbedre så mye vi kan med tanke på hvor stor del av livet vårt nettet har blitt til. Vi går nok noe i riktig retning når vi har begynt å bli undervist i falske nyheter, kritisk tenkning og mer på skolen noen steder, men det er fortsatt lang vei å gå. Vi ungdom vet hva vi trenger og er ikke redd for å utfordre. Vi vil ha og skal jobbe for trygg på nett, trygg debatt og en trygg fritid!

Safer Internet Day

8. februar er det Safer Internet Day. I forbindelse med dagen har møteplassen Fellesverket 1016 som driftes av Røde Kors laget en podkast om temaet «Trygg på nett».  Den handler om trygghet på alle mulige måter i forbindelse med internett – ikke bare kommentarfelt og dårlig oppførsel, men også hvordan man skal unngå å bli lurt. Ikke gi fra seg kontonummer og være bevisst på hva du deler.

- Trygghet på alle vis. Vi vil også ha temaet med oss gjennom hele kvelden på Fellesverket, med aktiviteter som kahoot, quiz og samtaler rundt bordet. Et trygghetsfokus er jo fint både på og utenfor nettet, sier leder av Fellesverket 1016, Hanne Vrangen.

Podkasten heter «Ungdomspodden» og nye episoder legges ut på Spotify. Den postes også ut på vår Facebook- og Instagram-side: «Fellesverket1016».

- Det skal være trygt å ytre sine meninger og vi ønsker å spre kunnskap inn i ungdomsmiljøer og frivillige organisasjoner slik at vi sammen skaper et tryggere samfunn, sier Faale.