>Tillater treningssenter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tillater treningssenter

Publisert: 30.08.2023

Kommunen har mottatt søknad om å etablere treningssenter i Lilletuneveien 6A. Eiendommen er regulert til forretning/kontor og er avhengig av dispensasjon for å kunne godkjennes. Søker argumenterer med at det er vanskelig å finne egnede, sentrumsnære lokaler til trening og crossfit.

Tunejordet er forbeholdt plasskrevende handel i arealplanen og er et avlastningsområde for salg av plasskrevende varer i fylkesplanen. Statsforvalteren og fylkeskommunen er skeptiske til at handelsarealene «brukes opp» til andre tilbud/funksjoner. Høringsinstansene fraråder at det gis dispensasjon. De mener kommunen bør vurdere en midlertidig dispensasjon hvis en dispensasjon skal innvilges.

Planutvalget var enig i kommunedirektørens anbefaling om innvilge midlertidig dispensasjon i 5 år. Kommunedirektøren har bl.a. lagt vekt på at lokalene ikke er egnet til handel med store varegrupper slik lokalet er i bruk per i dag, at tiltaket er reversibelt og at tilbudet er positivt for folkehelsen.