>Tilskudd fra fond til kulturanlegg - Høst 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilskudd fra fond til kulturanlegg - Høst 2020

18.11.2020

Utvalg for kultur og oppvekst vedtok tirsdag fordeling av tilskudd fra fond til kulturanlegg. Det var kommet inn 14 søknader totalt, fra 10 ulike organisasjoner. Totalt søkes det om 1 210 000 kr i tilskudd.

Det gjenstår 384 000 kr på fondet, og disse midlene tildeles til de som har søkt om tilskudd. I tillegg benyttes noen av de ubrukte midlene på tilskuddsordningen kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg/-tiltak.

Sarpsborg idrettsråd, Sarpsborg musikkråd og Sarpsborg kulturråd har fått tilsendt en
oversikt over de innkomne søknadene og gitt innspill i saken.

Disse fikk tilskudd: 

Sarpsborg veterankorps, nytt kjøkken i musikkhuset på Opsund - kr 21 000
Ingedal grendehus, nytt yttertak på Ingedal grendehus - kr 93 000
Varteig historielag, rehabilitere våningshus - kr 69 000
Sarpsborg klatreklubb, oppkjøp av klatresenter - kr 113 000
Nedre Glomma disksport, etablere frisbeegolfbane i Landeparken - kr 14 000
Sarpsborg allianseidrettslag, etablere utstyrsbod ved lysløypa på Kurland - kr 65 000
Sarpsborg karateklubb, utstyr til sosialt rom i eksisterende treningslokale - kr 15 000
Sarpsborg fotballklubb, overflaterens til kunstgress (utstyr) - kr 26 000