>Tilskudd fra fond til kulturanlegg - Høst 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilskudd fra fond til kulturanlegg - Høst 2020

Publisert: 18.11.2020

Utvalg for kultur og oppvekst vedtok tirsdag fordeling av tilskudd fra fond til kulturanlegg. Det var kommet inn 14 søknader totalt, fra 10 ulike organisasjoner. Totalt søkes det om 1 210 000 kr i tilskudd.

Det gjenstår 384 000 kr på fondet, og disse midlene tildeles til de som har søkt om tilskudd. I tillegg benyttes noen av de ubrukte midlene på tilskuddsordningen kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg/-tiltak.

Sarpsborg idrettsråd, Sarpsborg musikkråd og Sarpsborg kulturråd har fått tilsendt en
oversikt over de innkomne søknadene og gitt innspill i saken.

Disse fikk tilskudd: 

Sarpsborg veterankorps, nytt kjøkken i musikkhuset på Opsund - kr 21 000
Ingedal grendehus, nytt yttertak på Ingedal grendehus - kr 93 000
Varteig historielag, rehabilitere våningshus - kr 69 000
Sarpsborg klatreklubb, oppkjøp av klatresenter - kr 113 000
Nedre Glomma disksport, etablere frisbeegolfbane i Landeparken - kr 14 000
Sarpsborg allianseidrettslag, etablere utstyrsbod ved lysløypa på Kurland - kr 65 000
Sarpsborg karateklubb, utstyr til sosialt rom i eksisterende treningslokale - kr 15 000
Sarpsborg fotballklubb, overflaterens til kunstgress (utstyr) - kr 26 000