>Tilstandsrapport andre tertial

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilstandsrapport andre tertial

Publisert: 14.11.2023

Etter årets åtte første måneder, ligger det an til at kommunens økonomiske årsresultat blir omtrent som budsjettert.

Tilstandsrapport for 2. tertial 2023 er kommunedirektørens tilbakemelding til de folkevalgte for de åtte første månedene i 2023. Det rapporteres på økonomi, mål og prioriterte tiltak i henhold til vedtatt handlingsplan og budsjett for 2023 – 2026.

At kommunen ser ut til å få et økonomisk resultat i balanse, skyldes lavere energiutgifter og økte inntekter, i hovedsak som følge av høyere nasjonal skatteinngang. Det ligger an til et stort merforbruk i de to største kommuneområdene, helse og velferd og oppvekst. Prognose for merforbruk for disse to kommuneområdene ved årets slutt er om lag 97,0 mill. kr. Driftsnivået er som tidligere år fortsatt for høyt sammenliknet med det som er budsjettert.

Flertallspartiene Høyre, Frp, KrF, SaFoSa, Pensjonsistpartiet og INP fremmet også forslag om at saker om å innføre en tredje boligsektor og sak om å danne et interkommunalt selskap for å drive krematorium skal avsluttes. De samme partiene foreslo også å innvilge søknad fra Sarpsborg næringsforening om to timers gratis parkering i sentrum fra 25. november – 31. desember. Alle forslagene ble vedtatt.

Her finner du tilstandsrapport andre tertial