>Treningssenter kan bli stengt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Treningssenter kan bli stengt

26.08.2020

Planutvalget vedtok i dag et forelegg som gir grunnlag for å strenge treningssenteret i det gamle SA-bygget. Treningssenteret mangler brukstillatelse og ferdigattest og har ikke betalt dagbøter som har løpt fra oktober i fjor.

Saken har pågått over mange år og har etter hvert blitt svært omfattende. I 2011 flyttet Sports Club Sarpsborg, gjennom selskapet Sports-Medisinske Produkter Norge AS (SMP), treningssenteret fra 3. og 4. etasje til kjelleren og 1. etasje i det gamle SA-bygget i St. Mariegate 42. I denne forbindelse ble det søkt om bruksendring, men søknaden ble ikke ferdigbehandlet fordi den var mangelfull.

Lang prosess

I januar 2016 opprettet kommunen tilsynssak siden driften manglet brukstillatelse. SMP ble gitt frist til 1. mai samme år til å stanse bruken eller levere inn komplett søknad om bruksendring.

I august 2017 ga kommunen tillatelse til bruksendring under visse vilkår. Et vilkår var at Arbeidstilsynet måtte bekrefte at alt var i orden. I mai 2018 ga kommunen midlertidig brukstillatelse, men under forutsetning av at gjenstående arbeider måtte utføres i løpet av sommeren.

Den midlertidige brukstillatelsen ble trukket tilbake i september i fjor, og 1. oktober vedtok kommunen pålegg om at bruken måtte stanses. 23. oktober fikk SMP en tvangsmulkt på 50.000 kroner samt dagbøter på 1.500 pr dag fordi treningssenteret fortsatt driver i lokalene.

Siste mulighet

Dagbøtene er ikke blitt betalt og kommunens siste mulighet er derfor å ilegge et såkalt forelegg. Dette betyr at SMP enten må varsle søksmål for retten, eller sørge for å få alle tillatelser i orden. Hvis ikke vil lokalene kunne stenges med tvang.

Flertallet vedtok å ilegge et forelegg, mot to stemmer (medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet).

 

Her kan du se møtet i planutvalget i opptak

Du finner saksdokumentene til planutvalgets behandling her