>Ungdomsskoleelever bidrar til utviklingen av Sarpsborg sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ungdomsskoleelever bidrar til utviklingen av Sarpsborg sentrum

Publisert: 20.10.2021

En ekstra skatepark. Utekafé. Lekeplasser. Benker der naboer kan møtes. Treningsapparater. Forslagene er mange, og ikke minst gode, når ungdomsskoleelever får bidra til sentrumsutvikling.

Vinn-vinn-situasjon

Samfunnsplanleggerne i kommunen ønsket innspill fra ungdom til utviklingen av sentrum. Kruseløkka ungdomsskole ønsket helt konkrete oppgaver som elevene kunne jobbe med i emnet «Demokrati og medborgerskap».

Sammen fant de hverandre, og dette ble en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

- Temaet demokrati og medborgerskap er veldig stort. Men vi ønsker at elevene skal få merke at de faktisk kan være med å påvirke. Til tross for at de foreløpig ikke har stemmerett ved valg, sier Per Harald Vik-Haugen, teamleder ved Kruseløkka.

Vurderte fem plasser i sentrum

De siste ukene har elevene på 8. trinn fått jobbe med en helt konkret og reell «demokrati-oppgave». Oppdraget gikk ut på å gjøre en vurdering av utvalgte plasser i sentrum:

  • Kvartal 88 ved Filadelfiakirken (byhagen)
  • Dumpa, som ligger like ved stadion og kunstisbanen
  • Kruseløkka skole - inkludert skolegård og bygg
  • P-plassen i Kirkegata ved tidligere Pizza nr. 3
  • Åpen gressplass i Sverdrups gate i «Lille England», boligområde nær Borregaard


Elevene har sett på dagens bruk av områdene, beskrevet positive og negative sider ved disse, og kommet med endringsforslag for å gjøre plassene tryggere og mer inkluderende.

En ekstra skatepark

Marthe i klasse 8G har jobbet med utvikling av kvartal 88, som tidligere huset byhagen. Området er satt av til framtidig park i sentrumsplanen.

- Vi ønsker at parken skal inneholde skatepark, utekafé, en større lekeplass og kanskje en fotballbane eller basketbane.

De er klar over at det allerede finnes en skatepark i Sarpsborg, men denne mener de er liten og den har dessuten ikke «bowls», som den i Fredrikstad.

- Imponert

- Vi har utfordret elevene til å tenke utenfor sin egen boks, til å ta ulike perspektiver og til å komme med innspill til inkluderende møteplasser for alle. Noen har intervjuet forbipasserende i arbeidet, mens andre har filmet, tatt bilder eller laget modeller. Jeg er imponert over mye av det de har kommet fram til, sier Hanne Rosbach, som er samfunnsplanlegger i kommunen.

- Elevene har ofte tenkt på både de som er yngre enn seg og generasjonene som er eldre enn seg. Flere har tatt inn belysning for å gjøre det trygt, resirkulerbare materialer og tilrettelegging for funksjonshemmede.

Har du innspill?

- Vi tar med oss innspillene fra elevene i vårt videre arbeid. Og vårt budskap til alle i Sarpsborg, er: Hvis du har noen spennende tanker om utvikling av plasser og områder i sentrum eller kommunen, så snakk med oss - så ser vi hva vi får til. Vi setter pris på alle som engasjerer seg, understreker Rosbach.

Hanne Rosbach kan nås på hanne-margrethe.rosbach@sarpsborg.com