>Utbygging i Rosenkrantz' gate - kvartal 64

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Utbygging i Rosenkrantz' gate - kvartal 64

Publisert: 30.08.2023

Planområdet ligger langs Rosenkrantz gate i Sarpsborg sentrum, ca. 200 meter fra jernbanestasjonen. Formålet med planen er å fortette et kvartal i bykjernen med høy, urban bebyggelse. Det er foreløpig beregnet at det kan bli 150-180 boenheter. Planforslaget sikrer grønne arealer inn mot Rosenkrantz gate og gangforbindelse gjennom kvartalet for å bidra til tilgjengelighet for allmennheten. Gårdsrommet skal være åpent for alle og opparbeides med vegetasjon og sitteplasser for å skape en god møteplass. Det er ikke tillatt med parkering på bakkeplan, men det tillates å anlegge parkeringskjeller.

Planen bidrar til å styrke Rosenkrantz gates karakter som fremtidig viktig strøksgate, i tråd med sentrumsplanens intensjoner. Kvartalet er også en del av Østre bydel.

Reguleringsplanen for kvartal 64 skal også behandles i bystyret den 21. september