>Utvidelse av Ravneberget fengsel

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Utvidelse av Ravneberget fengsel

Publisert: 30.08.2023

Planutvalget vedtok enstemmig reguleringsplan for Ravneberget fengsel. Reguleringsplanen legger til rette for å erstatte flermannsceller med ca. 40 nye enkeltceller, utvide kapasiteten med ca. 10 innsatte, felles oppholdsrom, verksted, skole/
undervisningsrom og helsetjeneste.

I tillegg reguleres et næringsområde nord for fengselet slik at nåværende midlertidige haller som benyttes til vedproduksjon kan gjøres permanente. Vedproduksjonen drives av Sarpsborg kommune team Astrids gate arbeid og aktivitet.

Planområdet ivaretar et stort eksisterende friområde med flere turveier som er i flittig bruk. I tillegg legger planen til rette for bedre plass både innendørs og utendørs, og mer privatliv for de innsatte. På fengselets uteoppholdsplass tillates tilrettelegging for aktiviteter i form av for eksempel drivhus, bål/grillplass, gapahuk/lavvo og plantekasser. Eksisterende gjerde flyttes ca. 20-30 meter lenger sør. Det er positivt for innsatte å få mer uteareal, men negativt for andre at det tar en del av turområdet utenfor. Planen sikrer likevel et stort friområde med turveier. Så langt det lar seg gjøre, er dagens stinett ivaretatt.

Planen skal også behandles i bystyret 21. september