>Varsler høyere gebyrer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Varsler høyere gebyrer

Publisert: 25.10.2019

Formannskapet behandler tertialrapport for andre tertial i sitt neste møte 30. oktober. I rapporten varsler kommunedirektøren at de kommunale avgiftene må økes i årene framover.

Utgiftene til vann, avløp og renovasjon har vært økende i flere år blant annet pga. skjerpede miljøkrav. For 2019 ligger de an til å bli 20 millioner kr i budsjettavvik, avviket skyldes hovedsakelig mindre inntekter enn forventet innen avløp. I tillegg hadde tjenestene også et underskudd på 6,5 millioner kr fra 2018. I tertialrapporten varsler kommunedirektøren at det kommer til å bli nødvendig å øke gebyrene i årene framover for å dekke opp for de økte utgiftene. Hvor høye gebyrene blir, vil bli bestemt når bystyret behandler budsjett og handlingsplan for 2020.

Må øke gebyrene

Vann, avløp, renovasjon og feiing er tjenester som innbyggerne betaler selv gjennom kommunale avgifter. Sarpsborg har inntil nå ligget betydelig under både sammenlignbare kommuner i landet og andre kommuner i Østfold. Den varslede økningen medfører at gebyrene i Sarpsborg blir på samme nivå som sammenlignbare kommuner fra 2020.
Det er viktig å understreke at bystyre har vedtatt å følge selvkostprinspippet når de kommunale avgiftene fastsettes. Det innebærer at tjenestene skal faktureres i sin helhet for det det koster å tilby tjenestene.

Vil fortsette å stige

Vi vet at utgiftene til vann, avløp og renovasjon vil fortsette å øke i årene framover. Bakgrunnen for dette er at det stadig blir dyrere å levere tjenestene for kommunen. Det er stadig strengere krav til forsyningssikkerhet av vann og rensing av kloakk, og håndtering av avfallet blir også langt dyrere med mer gjenvinning og omfattende håndtering av avfallet.