>Vedtak i bystyret 6. oktober 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtak i bystyret 6. oktober 2020

Publisert: 06.10.2020

Plassering av ny ambulansestasjon skapte mye debatt i bystyret tirsdag kveld. Andre saker var det bred enighet om.

Se bystyremøtet i opptak her

Ny ambulansestasjon

Et delt bystyre førte til en lang debatt om detaljreguleringsplanen for en ny ambulansestasjon ved Helsehuset i Sarpsborg. Saken har vakt stor interesse etter at Senterpartiet i planutvalget bidro til at det ble flertall for å se på andre tomtealternativer fordi planen blant annet ville føre til at den eldste delen av det gamle sykehusbygget må rives. I bystyret stemte igjen Senterpartiet for det opprinnelige forslaget etter å ha hatt dialog med representanter for ambulansepersonellet. Dermed ble det flertall for planen som gjør det mulig med en ny ambulansestasjon ved Helsehuset. De store trærne i området skal forsøkes bevart så langt som mulig.

Kystsoneplan

Bystyret vedtok å sende ut ny kystsoneplan til offentlig ettersyn. Planen for kystsonen skal gjelde for perioden 2021-2033. Planen legger ikke opp til nye bolig- og hytteområder i kystsonen, men hyttefelt som allerede er under planlegging skal kunne etableres. På den annen side åpnes det opp for utvikling av kystbasert næring og reiseliv. Naturområder skal vernes og antallet brygger skal reduseres.

Kampavgift

Et enstemmig bystyre vedtok å endre kampavgiften til Sparta Elite i Sparta Amfi. Kampavgiften har hittil vært basert på antall tilskuere, men nå blir den fast på 300.000 kroner i året. Leie for kontorer og andre lokaler i Sparta Amfi videreføres på dagens nivå. Leie av istid til trening fastsettes i handlingsplan og budsjett sammen med leie av andre idrettsanlegg.