>Vedtok ny mangfoldsplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtok ny mangfoldsplan

Bystyret gikk enstemmig inn for kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd.

Planen vil gi føringer for hvordan kommunen skal jobbe videre med mangfold, inkludering og likeverd de neste 10 årene.

Mangfoldsplanen skal bidra med kunnskap som skal sikre at tjenestene som ytes når frem til alle, og har mest mulig lik verdi for alle.

Mangfoldsplanen har vært til høring og politisk behandling denne våren, og ble sluttbehandlet i bystyret.

Planen er operativ fra 15. juni 2023, og i bystyrets vedtak står også følgende:

  • Kommunedirektøren kommer tilbake til utvalget med hvilke måltall kommunen skal bruke for å følge effekt av tiltak i planperioden, samt hva som er kommunens ambisjon
  • Det forutsettes at planen er i tråd med CRPD (FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Her kan du se Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd