>Vedtok reguleringsplan for Bjergås

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtok reguleringsplan for Bjergås

Publisert: 30.08.2023

Formålet med planen er å fortette et område med boligblokker og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende areal for lek, uteopphold og teknisk infrastruktur. Skisseprosjektet viser et estimat på ca. 95 boenheter. Planområdet ligger på en skråning langs Grålumveien, nord for Fabelfaret, ca. 5 km fra
Sarpsborg sentrum. Områdets areal er ca. 22,8 daa. Planområdet består i dag av eneboliger og vegetasjon/skog.

Det planlegges 6 blokker på 4-5 etasjer som skal plasseres punktvis oppå en stor felles parkeringskjeller skjult under terrenget. Mot Grålumveien kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse på inntil 3 etasjer (inkludert sokkel). I tillegg til boliger er det planlagt et felles uteoppholdsareal med nærlekeplass sentralt på området, og det er lagt opp til flere mindre felles uteoppholdsarealer med mulighet for lek og aktivitet mellom blokkene og på gatetun. Kjørevei, parkering og teknisk infrastruktur er samlet sørvest på området, slik at resten av området kan være bilfritt.

Et flertall i planutvalget gikk inn for å vedta planen. Saken skal også behandles i bystyret den 21. september.