>Vedtok reguleringsplan for kvartal 37

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtok reguleringsplan for kvartal 37

Publisert: 30.08.2023

Formålet med planen er å legge til rette for fortetting med høy utnyttelse av et kvartal i sentrum. Det er skissert ca. 60 boenheter. Planområdet ligger i Sarpsborg sentrum og er avgrenset av St. Marie gate i sør, Jonas Lies gate i vest, St. Olavs gravlund i nord, og Roald Amundsens gate i øst. Områdets areal er ca. 2,6 daa.

Reguleringsplanen legger opp til en L-formet blokkbebyggelse for boliger vest på kvartalet, blanding av bolig- og sentrumsfunksjoner mot øst/Roald Amundsens gate, og leke- og uteoppholdsarealer i midten. Eventuell parkering skal plasseres under bakken og delvis i sokkel mot vest, tilpasset fallende terreng. Planforslaget er utarbeidet i to alternativer: alternativ 1 som sikrer bevaring av hjørnebygg mot øst, som er en del av viktig kulturmiljø langs St. Marie gate, og alternativ 2 uten bevaring.

Ny bebyggelse er planlagt som urban bebyggelse med kompakte bygningskropper og relativt høy arealutnyttelse i begge alternativene. Store volumer skal brytes opp ved hjelp av nedtrapping av bygningsmassen, variasjon i materialer og farger, samt vertikal oppdeling og innrykk på fasadene. Nybygg skal fortrinnsvis plasseres i fortauslinje, i tråd med den tradisjonelle kvartalsstrukturen langs St. Marie gate. Maksimal høyde er i samsvar med sentrumsplanens føringer. Høydene på nybygg skal trappes ned mot hjørnene i St. Maries gate og etter fall i terrenget vestover.

Saken skal også behandles i bystyret 21. september.