>Velkommen til høringsmøte om ny kulturminneplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Velkommen til høringsmøte om ny kulturminneplan

Publisert: 08.11.2021 Av: Ole Christian Foss

Kulturminneplanen er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer som sier noe om hva vi skal ta vare på, og hvordan vi skal ta vare på det. Mandag 22. november inviteres det til høringsmøte om den nye planen.

Innbyggerne ble allerede i oktober 2020 oppfordret til å komme med innspill til kommunen, i forbindelse med arbeidet med ny kulturminneplan.
Saksordfører Helene Winther Gjerløw (MDG) og Sarpsborg kommune stilte spørsmålene om hva innbyggerne tenker er viktige kulturmiljøer og kulturminner i Sarpsborg – og om hva det er som skaper Sarpsborgs særpreg og identitet.

Nå er innspillene behandlet, og et utkast til kulturminneplan er ferdig og sendt ut på høring.
Du finner høringsutkastet her: HØRINGSUTKAST NY KULTURMINNEPLAN 2022 – 2034

Mandag 22. november inviteres det til høringsmøte om den nye kulturminneplanen.
Møtet finner sted i bystyresalen i Sarpsborg rådhus, mandag 22. november fra klokken 18:30 til 20:30.
Det tas forbehold om eventuelt behov for påmelding/deltakerbegrensning hvis nødvendig.

Program

  • Velkommen v/saksordfører for kulturminneplanen Helene Winther Gjerløw.
  • Hvordan har kommunen jobbet med kulturminneplanen v/rådgiver Marit Pedersen
  • Presentasjon av utkast til kulturminneplan v/Lars Ole Klavestad
  • Kort om prosessen videre fram mot endelig vedtak V/rådgiver Marit Pedersen
  • Har planen fanget opp de kulturminnene den skal fange opp og er det noe som er uteglemt? v/Marit

Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Flere innspill?

Kommunen tar gjerne imot flere innspill og synspunkter til høringsutkastet av ny kulturminneplan – også fra de som ikke har mulighet til å delta på møtet 22. november.

Innspill kan sendes på e-post til marit.pedersen@sarpsborg.com (OBS: Må skje innen 1. desember).