>Vikingskipet Visund – eierskap og videre drift

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vikingskipet Visund – eierskap og videre drift

Publisert: 30.03.2023

Formannskapet har bestemt at vikingskipet Visund beholdes i kommunalt eie.

Visund er fra før i kommunens eie, men det var ikke gjort en endelig avklaring rundt eierskap og videre drift. Det har vært Virksomhet kultur som har driftet og vedlikeholdt vikingskipet de siste årene. Skipet har særlig blitt benyttet i forbindelse med Olavsdagene.

I bystyrevedtak fra desember 2022, ble det bedt om at videre avklaring om Visund skulle behandles i politisk sak. Saken drøftet tre ulike alternativer:

  • Sette skipet på land
  • Avhende skipet
  • Beholde og drifte skipet i kommunalt eie

Anbefalte å avhende skipet

Kommunedirektøren så at det vil være verdifullt for Olavsdagene og kulturtilbudet i Sarpsborg å benytte Visund videre. Sarpsborg kommune er imidlertid i en situasjon der de samlede driftsutgiftene er for høye i forhold til de forventede inntektene, og hvor det må gjennomføres krevende nedskjæringer på mange områder. På grunn av denne situasjonen anbefalte kommunedirektøren at kommunen avhender Visund.

Formannskapet ville beholde Visund

Men da saken ble behandlet i utvalg for kultur og oppvekst, var utvalget samstemte om at Visund måtte beholdes og driftes videre i kommunalt eie. Dette var også formannskapet enig i, og flertallet gikk dermed for utvalgets innstilling med et lite tillegg fra Høyre og Arbeiderpartiet i punkt 2 ("og/eller private aktører").

Formannskapet gikk for dette:

  1. Visund driftes videre i kommunalt eie. Det bevilges kr 200.000,- som ekstraordinære midler til drift og vedlikehold av Visund for 2023. Bevilgningen finansieres fra formannskapets tilleggsbevilgningskonto. Ekstraordinære midler til drift og vedlikehold for 2024 innarbeides i HP/Budsjett.
  2. Kommunedirektøren igangsetter et arbeid med å utvikle kommersielle og andre inntektsbringende konsepter knyttet til Visund med sikte på at skipet skal kunne driftes med gjeldende budsjettrammer, uten ekstraordinære midler, fra 2025. Det ses på muligheter for å samarbeide med frivilligheten og/eller private aktører for å oppnå dette.