>Vil satse på flere arbeidsplasser i sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil satse på flere arbeidsplasser i sentrum

Publisert: 18.09.2018 – Oppdatert: 11.03.2020 av: Maren Lunde

Rådmannen har lagt fram sak om 110 arbeidsplasser skal flyttes fra Tune til et nytt bygg ved siden av Helsehuset i sentrum. Et nytt bygg der vil også kunne romme ambulansestasjon for sykehuset og lokaler for NAV.

I fjor vinter vedtok bystyret å se nærmere på muligheten for å selge Tune administrasjonsbygg (Tune rådhus), og etablere flere arbeidsplasser i sentrum. Hensikten er å bidra til å styrke sentrum. Flere arbeidsplasser kan gi flere handlende og mer aktivitet i sentrumsgatene. 

Kommunen arbeider også med å bygge et nytt bygg for ambulansestasjon for Sykehuset Østfold ved Helsehuset, hvor det også planlegges for at NAV Sarpsborg kan få nye lokaler. I dag har NAV sitt kontor i gågata. Rådmannen anbefaler å se nærmere på om arbeidsplassene på Tune kan være i det samme bygget.

Vil selge ett bygg

Tune administrasjonsbygg består av fire bygninger. Byggene har totalt et areal på ca. 7500 m2. De inneholder kontorer til ca. 170 ansatte, men også kursrom for IKT-opplæring, et stort konferanserom og en rekke spesialrom som blir brukt av Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse. Markedsverdien for hele Tune administrasjonsbygg er på 55 millioner kroner.

I vurderingen som formannskapet har fått, er det anslått at hvis hele Tune administrasjonsbygg selges, så vil det koste rundt 170 millioner kroner å bygge nye arbeidsplasser til erstatning for plassene som ligger på Tune i dag. Rådmannen mener at prisen for dette er for høy, og vil derfor begrense salget til «Bygg 4», som er det største av byggene på Tune administrasjonsbygg. I dag er det 110 arbeidsplasser i «Bygg 4», og salgsverdien for dette bygget er anslått til 39,5 millioner kroner.

Kostnaden ved å bygge 110 arbeidsplasser i sentrum for å erstatte på arbeidsplasser på Tune, er beregnet til 88 millioner kroner.

Planlegger nytt bygg

Et nytt bygg i tilknytning til Helsehuset i Sarpsborg sentrum, hvor også NAV kan etablere nye lokaler, er under planlegging. Dette bygget er planlagt å være på fire etasjer. Ved å bygge flere etasjer, kan dette bygget også romme 110 arbeidsplasser for ansatte som i dag har kontor i «Bygg 4» på Tune administrasjonsbygg.
Lokalene som NAV bruker i dag ligger i gågata, og passer godt til butikker eller annen næringsvirksomhet.

Rådhuset trenger oppgradering

Sarpsborg rådhus ble bygget i 1986. Nå er det behov for å oppgradere ventilasjonsanlegget, og se på muligheten for å bytte ut oppvarming og belysning til mer moderne og energieffektive løsninger. Samtidig vil rådmannen se nærmere på muligheten for å få plass til flere arbeidsplasser også i rådhuset. Dette kan gjøre det mulig for kommunen å redusere utgifter til innleie av kontorlokaler.