>Plattform for livslange tjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Plattform for livslange tjenester

Publisert: 17.09.2018 – Oppdatert: 16.12.2022

Plattform for livslange tjenester skal være et verktøy for å sikre utviklingshemmede og andre med tilsvarende kognitive funksjonsnedsettelser og deres familier, forutsigbarhet ved å klargjøre forventninger om kommunens tjenestetilbud gjennom ulike livsfaser.

Alle har rett til individuelle tjenester uavhengig av alder, kjønn, grad av kognitiv funksjonsnedsettelse, boligsituasjon og årsak til hjelpebehov.

Kommunen skal legge til rette for individuelle tjenester med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og potensiale for egenmestring. Sarpsborg kommunes Plattform for livslange tjenester er i tråd med statlige føringer og signaler, og vil være et styringsdokument for utvikling av tjenester til målgruppen.

På bakgrunn av strategiske føringer, kunnskap og lokal kjennskap til målgruppen er det i forbindelse med plattformen utarbeidet 11 innsatsområder som ligger til grunn for kommunens tjenesteutvikling og utøvende praksis.


Innsatsområdene er:

 1. Målrettet styring
 2. Frihet og selvbestemmelse
 3. Selvstendighet og mestring
 4. Kompetanse og anvendt kunnskap
 5. Koordinerte tjenester
 6. God helse og omsorg
 7. Familieivaretagende bistand
 8. Likeverdig og inkluderende opplæring
 9. Arbeid og aktivitet
 10. Eget hjem
 11. Fritid og aktivitet

Se hele planen "Plattform for livslange tjenester" her.