>Kontrollregistrering av kulturminner i Østfold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kontrollregistrering av kulturminner i Østfold

Publisert: 08.04.2024

Asplan Viak er engasjert av Riksantikvaren til å gjennomføre kontrollregistrering av kulturminner i Sarpsborg kommune i 2024.

Kontrollregistreringen omfatter automatisk fredete, arkeologiske kulturminner.

Kulturminnene inngår i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram:

  • Status og tilstandsovervåking av automatisk fredete kulturminner i utvalgte kommuner

Formålet med overvåkingsprogrammet er å gi Riksantikvaren kunnskapsgrunnlag for å
rapportere og styre i forhold til overordnete miljømål for kulturminneforvaltningen.
Gjennom miljøovervåking på kulturminnefeltet, ved innsamling av data i lange tidsserier, etableres faktagrunnlag for målrettete tiltak i dagens og fremtidig forvaltning.

Registreringene gjennomføres hvert femte år og avsluttes med en samlerapport der
årsakssammenhenger for tap, og forholdet mellom virkemiddelbruk og bevaringsgrad,
belyses. Resultatene fra årets befaringer i Sarpsborg publiseres høsten 2024 på
Riksantikvarens hjemmesider.

Kontrollregistreringene består av fotografering og registrering av tap, endring og tilstand. Kontrollregistreringen vil bli varslet gjennom annonser i lokalpressen.

Automatisk fredete kulturminner

De utvalgte automatisk fredete kulturminnene inngår i miljøovervåkingsprogrammet
«Status og tilstandsovervåking av automatisk fredete kulturminner i utvalgte kommuner».

I Sarpsborg omfatter dette 397 lokaliteter. Feltarbeidet vil bli gjennomført av
medarbeidere fra Asplan Viak i uke 16 (15.05. – 20.05.2024).

Programmet bygger på det tidligere miljøovervåkingsprogrammet «Fortidens minner i
utvalgte kommuner» som ble gjennomført i 16 kommuner på oppdrag for Riksantikvaren mellom 2000 og 2014. Første omdrev i det nye programmet pågikk i perioden 2015 – 2020. Det nye programmet omfatter 9 av de opprinnelig 16 kommunene (Tromsø, Trondheim, Kautokeino, Hustadvika - tidl. Fræna, Sandnes, Skjåk, Bømlo, Sortland og Sarpsborg). I tillegg er Modum kommune tatt med som nylig ble kontrollregistrert av Buskerud fylkeskommune.

Kontakt kontrollregistrering av automatisk fredete kulturminner:
Kjell Arne Valvik, Asplan Viak: kjellarne.valvik@asplanviak.no
Jostein Gundersen, Riksantikvaren: jog@ra.no